Actie tegen bomenkap in Madestein


In park Madestein worden de komende tijd honderden bomen gekapt. Natuurorganisaties en de Partij voor de Dieren vinden deze kap onacceptabel en voeren actie op zondag 23 oktober. Leonie Gerritsen, gemeenteraadslid Partij voor de Dieren: ‘Wij roepen op om te stoppen met deze massale bomenkap.’

Een deel van de 464 te kappen bomen moet wijken voor extra vijvers en wateropvang, maar ook verdwijnen honderden bomen om ruimte te maken voor asfalt paden. Het hondenlosloopgebied wordt opgeheven en vele fiets- en ruiterpaden worden toegevoegd. Opvallend is dat dit plan nooit langs de gemeenteraad is geweest en dus geen goedkeuring heeft verleend. Gerritsen (PvdD): ‘De wethouder baseert deze herinrichting op een algemeen plan uit 2013, maar de raad wordt buitenspel gehouden.’

Vogels worden bedreigd
De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om ontbrekende onderzoeken naar de bestaande natuur. Zo mist een Bomen Effect Analyse en een Natuurscan. Onderzoek naar flora en fauna is verouderd. Het gaat bijvoorbeeld om het in kaart brengen van vleermuis verblijfplaatsen en vogelnesten. Dit zou altijd vlak van tevoren moeten gebeuren. De PvdD stelde hier eerder al vragen over aan de wethouder. Lees hier de antwoorden. Gerritsen (PvdD): ‘Doordat veel bos verdwijnt, verdwijnt ook het leefgebied van vele diersoorten. Dat de onderzoeken niet op orde zijn is een schande. Zo zijn dieren onnodig slachtoffer.’

Nieuwe plannen
De Partij voor de Dieren verzet zich samen met natuurorganisaties als Bomenstichting Den Haag en AVN tegen de huidige plannen voor de massale kap in Madestein. Liever zien zij dat de gemeente terug naar de tekentafel gaat en plannen maakt die niet ten koste gaan van de groene omgeving. Leonie Gerritsen (PvdD): ‘Uitgangspunt voor een nieuw ontwerp voor Madestein moet zijn dat veel meer bomen behouden blijven. Wij roepen de gemeente op plannen te maken die niet ten koste gaan van waardevolle natuur.’

Download en bekijk hier het voorontwerp.

Meedoen aan de actie? We verzamelen om 11:00 bij Hondenpark Vroondaal aan de kant van de Madesteinweg.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de bomenkap in Madestein? En bijvoorbeeld horen wanneer je je kan laten horen tegen deze bomenkap? Vul dan onderstaand formulier in.

(verplicht veld)