Onze fractie

Sinds 3 maart 2010 is de Partij voor de Dieren met één zetel vertegenwoordigd in de Haagse gemeenteraad. Hieronder kunt u lezen wie er bij de Haagse fractie van de Partij voor de Dieren werkzaam zijn en hoe de gemeenteraad te werk gaat.

De Haagse Partij voor de Dieren
Christine Teunissen en Robert Barker zijn gekozen als volksvertegenwoordiger voor de Partij voor de Dieren. Zij worden ondersteund door fractiemedewerkers Robin Smit en Pieter Groenewege. De fractie spant zich er dagelijks voor in om Den Haag dier-, natuur- en milieuvriendelijker te maken.
 


Christine Teunissen (1985) is sinds maart 2014 werkzaam als gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren in Den Haag. Daarnaast werkte zij als persvoorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Ze studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.

 'De Partij voor de Dieren brengt een omslag teweeg in de uitgangspunten van van het gemeentelijke beleid. Niet financiële belangen, maar kwaliteit van leven moet doorslaggevend zijn in beleidskeuzes. Het behoud van de aarde en alle leven dat er op plaatsvindt vergt het inclusieve denken dat de Partij voor de Dieren uitdraagt. Als gemeenteraadslid doe ik waar mogelijk voorstellen die bijdragen aan structurele verandering, zoals minder luchtvervuiling, minder energieverbruik, vergroening van de omgeving en vermindering van vleesconsumptie. Zo begint een betere wereld heel dichtbij.'  
 


Robert Barker (1987) is sinds september 2014 werkzaam als fractievertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren in Den Haag en is in maart 2018 verkozen tot raadslid. Daarnaast werkt hij als beleidswerker bij de Directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken en heeft aan de Universiteit Twente een Master of Science in Bestuurskunde behaald. Robert vindt dat belangrijke thema’s waar de Partij voor de Dieren zich op richt te weinig aandacht krijgen in de huidige politiek.

 'Ik wil mij inzetten om meer ruimte voor natuur te creëren, energiebesparing te stimuleren en Den Haag te verduurzamen. De gemeente zou in de eigen organisatie, in de eigen gebouwen en op gemeentegrond een voortrekkersrol moeten vervullen.' 
 


Robin Smit (1989) volgde drie opleidingen: bedrijfsleider/ Beheerder dierenverzorging, Paraveterinair, en Dier- en Veehouderij. Hij is sinds 2012 betrokken bij de Partij voor de Dieren, eerst als stagiair bij de Tweede Kamerfractie en sinds februari 2013 als fractiemedewerker bij de gemeentefractie Den Haag.

'Tijdens mijn opleidingen werd ik vaak geconfronteerd met dierenleed. Zo ontstond mijn missie om op te komen voor de kwetsbare waarden in onze maatschappij. In gemeentelijk beleid moet niet prestige maar maatwerk voor de dieren, natuur en milieu centraal staan om een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren en behouden. De idealen van de Partij voor de Dieren zijn als vanzelfsprekend te noemen en juist daarom noodzakelijk in het politieke spel zoals een haas in de marathon.'

 

Pieter Groenewege (1992) is sinds mei 2017 werkzaam als fractiemedewerker van de Partij voor de Dieren in Den Haag. Hij heeft in Leiden de bachelor Politicologie en in Utrecht de master Environmental Governance gevolgd. Al tijdens zijn bachelor was hij actief als fractie-assistent bij de gemeenteraadsfractie in Leiden.

'De Partij voor de Dieren heeft een enorm sterke agenderende functie. Als wij niet telkens hameren op de belangen van aardbewoners die niet met ons mee kunnen praten, worden dat vergeten onderwerpen waar mensen niet meer naar omkijken. Voor een wereld met minder leed en meer geluk is het daarom noodzakelijk dat we die kwetsbare belangen voortdurend verdedigen in het politieke debat.'