Over de gemeentefractie

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Haagse bevolking. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden uit 14 fracties. Zij vertegenwoordigen de Haagse bevolking in het gemeentebestuur. De leden van de raad worden om de 4 jaar door de Haagse bevolking gekozen.

De Partij voor de Dieren zit sinds 3 maart 2010 met 1 zetel in de Haagse Gemeenteraad. Op 19 maart 2014 is de Partij voor de Dieren herkozen in de gemeente Den Haag.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De raad beslist ook hoe het geld besteed wordt. Daarnaast controleert de raad het college van burgemeester en wethouders.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert om de 3 weken op donderdagavond in de raadszaal van het stadhuis (spui 70). De vergaderingen zijn openbaar en worden tevens opgenomen. Hagenaars en betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen op de agenda. De raads- en commissievergaderingen zijn online live te volgen of terug te kijken via: www.denhaag.nl