Barbara IJssel­muiden


16 - Oude Centrum

Barbara (67) wil de wereld veranderen op een praktische, herkenbare en activistische manier. Meer doen, minder praten! Zij is actief bij Wijkorganisatie Het Oude Centrum en voorzitter van de bewonerscommissie van haar hofje.

Waarom stem jij Partij voor de Dieren?
Omdat ik voor een leefbare wereld ben voor iedereen, voor nu en voor de toekomst. Een echte inclusieve partij, voor dieren, mensen en de natuur.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben gepensioneerd, dus veel tijd voor leuke en nuttige zaken. Naast bestuurslid Wijkorganisatie Het Oude Centrum en voorzitter bewonerscommissie Het Heilige Geesthofje (waar ik woon) ben ik secretaris/ onderzoeker bij de rekenkamer IJsselstein en lid van de rekenkamer van Rijswijk.

Wat is voor jou persoonlijk de reden dat je politiek actief wil worden?
Alleen via de politiek kun je zaken veranderen, wel graag op een praktische, herkenbare en activistische manier. Meer doen, minder praten!

Wat is jouw binding met Den Haag?
Ik woon nu bijna twee jaar in het centrum van Den Haag. Deze stad heeft alles wat ik nodig heb: cultuur, historie, prachtige parken, de duinen, de zee. Hier voel ik me als een vis in het water.

Als de PvdD de grootste zou worden in Den Haag, wat zou je als eerste veranderen?
Nóg meer groen, bomen planten en kappen met kappen. Een schone stad in alle opzichten, geen zwerfvuil, schone lucht, minder lawaai, een stad waar iedereen, mens en dier, zich thuis voelt. En natuurlijk klimaatneutraal in 2030!

Wat voor veranderingen zou jij in jouw wijk willen zien?
Het oude centrum heeft veel potentie, maar dat komt onvoldoende uit de verf. Historische pareltjes worden onvoldoende beschermd. De bevolking van mijn wijk is heel divers, dat moeten we koesteren. Er is nu nog veel overlast voor de bewoners, met name van autoverkeer. Veel bezoekers van het centrum komen met de auto en rijden rondjes op zoek naar een parkeerplek. Het Oude Centrum moet weer een levendige wijk worden, waar mensen met plezier wonen, waar kleine ondernemers te vinden zijn, leuke winkels, meer ruimte voor groene en blauwe longen. Het afvalprobleem moet worden opgelost, samen met bewoners.

Hoe vertalen jouw PvdD idealen zich naar jouw dagelijks leven?
Plantaardig eten, duurzaam transport/ reizen, alert zijn op onrecht en hier iets aan doen, consuminderen. Ik ben ook erg voor delen, auto’s, gereedschap, skills. Ik probeer zoveel mogelijk klusjes zelf te doen, kan niet bestaat niet. Maar alles met humor, dan bereik je meer. Veel genieten van kunst en cultuur, zowel klein in de directe woonomgeving, als groot en internationaal.

Ik hoor nog vaak de stelling dat deze partij er alleen voor dieren is, dan zeggen mensen, laten we eerst zorgen dat het met mensen goed gaat. Dan leg ik uit dat dit een inclusieve partij is, voor mens, dier, natuur en milieu.

Ik was al Partij voor de Dieren, lang voordat de partij werd opgericht. Ik herkende me als puber direct in de boodschap van de Club van Rome, de Kabouters, Oranjevrijstaat, De Kleine Aarde, deze ontwikkelingen spraken mij onmiddellijk aan en later zag ik ze terug bij de Partij voor de Dieren. Mijn persoonlijke missie is om de idealen van de partij breed uit te dragen. Ik hoor nog vaak de stelling dat deze partij er alleen voor dieren is, dan zeggen mensen, laten we eerst zorgen dat het met mensen goed gaat. Dan leg ik uit dat dit een inclusieve partij is, voor mens, dier, natuur en milieu. En meestal komt mijn boodschap over!