Christine Teunissen


26 - Valken­bos­kwartier

Christine (36) was tot 2018 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag. Als gemeenteraadslid in Den Haag maakte ze zich dagelijks sterk voor een lokale ‘groene revolutie’. Dankzij Partij voor de Dieren Den Haag kwam de gemeente onder andere met een plan om de meest versteende wijken in Den Haag te vergroenen en met heldere doelstellingen om de oorzaken van klimaatverandering te beperken.

Waarom Partij voor de Dieren?
De Partij voor de Dieren is de enige partij die opkomt voor niet-soortgenoten. Daarin zijn we uniek. In deze tijd van verharding, individualisering en achteruitgang van de natuur is het meer nodig dan ooit om compassie te tonen met andere levende wezens.

Wat is voor jou persoonlijk de reden dat je politiek actief wilde worden?
Ik wil een betere wereld voor mens, dier en natuur en politiek is een van de manieren om die te bereiken.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren.

Wat is jouw binding met Den Haag?
Mijn grootouders en ouders komen er vandaan. Van jongs af aan kom ik al in Den Haag, ik woon er inmiddels 9 jaar en sinds ik gemeenteraadslid ben geweest heb ik een sterke band met de stad.

Als de PvdD de grootste zou worden in Den Haag, wat zou je als eerste veranderen?
Ik zou de stad veel groener maken en het vervuilende verkeer aan banden leggen, goed voor dieren, klimaat en stadsbewoners. Den Haag wordt dan nog aantrekkelijker!

Wat voor veranderingen zou jij in jouw wijk willen zien? Ik zou willen zien dat de straten groen kleuren en het voor kinderen fijner wordt om buiten te spelen.

Hoe vertalen jouw PvdD idealen zich naar jouw dagelijks leven?
Ik zet me dagelijks in voor dieren, natuur en klimaat in de politiek, daarnaast eet ik vrijwel helemaal plantaardig, heb ik geen auto en doe ik zuinig met spullen. Ik vind het dat het systeem moet veranderen, maar alle kleine beetjes helpen. Samen doen we het kantelen!

"Ik dacht, eindelijk is er een partij die het zieke systeem wil afschaffen, zodat we een betere samenleving worden met meer compassie."

Ik was 12 toen de varkenspest uitbrak. Ik zag op tv hoe varkens massaal werden gedood en met grijpers op een hoop werden gegooid, het was afschuwelijk. Ik zag beelden van biggetjes die hun dood tegemoet gingen, de angst in hun ogen. Bijna 10 miljoen varkens werden dat jaar afgemaakt. Intelligente dieren, met bewustzijn en gevoel. Nadat ik die beelden zag heb ik besloten geen vlees meer te eten. Ik dacht, we hebben een ziek systeem in onze maatschappij, dat moeten we uitbannen, dan hebben de dieren een fijn leven en worden we betere mensen. Jaren later, in 2009, kwam ik een affiche tegen van de Partij voor de Dieren. Er stond een varken achter tralies op, tegen diertransporten, een campagne voor de EU-verkiezingen. Ik dacht, eindelijk is er een partij die het zieke systeem wil afschaffen, zodat we een betere samenleving worden met meer compassie. Toen ik me erin verdiepte, zag ik dat de manier waarop we met dieren omgaan, ook heel veel zegt over hoe we met de natuur omgaan, met elkaar en met onze gezondheid. Dat we waarde teveel in geld zijn gaan uitdrukken en dat andere waarden dan economische belangen, een emancipatie nodig hebben. Daarna ben ik begonnen met een stage bij de Partij voor de Dieren. Dat liep een beetje uit de hand ;-) en inmiddels ben ik 10 jaar aan het werk binnen onze mooie diverse sociale beweging. Wanneer wij mensen onze omgang met dieren veranderen, dan werkt dat door in de hele samenleving. Daar wil ik graag nog minstens 10 jaar aan werken!