Elsa Miedema


15 - Regen­tes­se­kwartier Rustenburg

Elsa (28) is historicus en onderzoeker. Wat haar vanuit die achtergrond opvalt is dat de politiek vooral economisch gewin najaagt, terwijl het welzijn van mensen en andere dieren steeds verder achteruit gaat. Daarom spreekt de systeemverandering, waar de Partij voor de Dieren voor staat, haar erg aan.

Waarom stem jij Partij voor de Dieren?
Omdat het de enige partij is die een antwoord heeft op alle grote vraagstukken van deze tijd. Van klimaatverandering tot de wooncrisis tot de coronacrisis: systeemverandering is de enige oplossing en de Partij voor de Dieren weet hoe we dat kunnen bewerkstelligen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben historicus en onderzoeker. Ik doe onderzoek naar zowel politieke als militaire geschiedenis en daar schrijf ik vervolgens over. Onlangs deed ik onderzoek naar de internationale politieke dierenrechtenbeweging. Ik vind het inspirerend om te zien dat er steeds meer ‘Partijen voor de Dieren’ bijkomen die, net als hier, steeds meer zetels winnen!

Wat is voor jou persoonlijk de reden dat je politiek actief wil worden?
Ik maak me grote zorgen over de toekomst van mijn generatie en de generaties na mij. Ik kan niet aan de zijlijn staan wachten totdat anderen dit voor ons oplossen, ik wil onderdeel zijn van de oplossing.

Wat is jouw binding met Den Haag?
Sinds 2017 woon ik in Den Haag. Eerst in Bezuidenhout en nu in het Regentessekwartier. Ik hield gelijk van deze stad, omdat ze zo divers is. De ligging aan zee, de (nog altijd zichtbare) stadsgeschiedenis, het internationale karakter, haar rol als politiek centrum van Nederland en de bonte verzameling van mensen met verschillende achtergronden, al die zaken maken Den Haag Den Haag. Op het snijvlak van die verschillen voel ik me thuis.

Als de PvdD de grootste zou worden in Den Haag, wat zou je als eerste veranderen?
Ik wil een groener Den Haag! Meer groen in tuinen, op pleinen en langs wegen. Dat staat niet alleen mooier, het draagt ook bij aan het welzijn van stadsbewoners en helpt de stad verkoelen tijdens de hete zomers die gaan komen.

Wat voor veranderingen zou jij in jouw wijk willen zien?
Ik woon in een ontzettend leuke wijk met veel vega(n) eet- en drinkgelegenheden. Dat maakt me heel blij. Het is alleen ook een heel dure wijk. De woonlasten moeten echt omlaag. Wonen is een recht, geen luxe.

Hoe vertalen jouw PvdD idealen zich naar jouw dagelijks leven?
Ik ben veganist en groot natuur- en dierenliefhebber. Ik maak graag strandwandelingen met mijn hond Tofu en maak de lekkerste vegan maaltijden (ook voor Tofu!). Verder is het voor mij van belang om mensen en andere dieren zoveel mogelijk in hun waarde te laten. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn best doet zo oprecht mogelijk te leven, maar ieder maakt een eigen ontwikkeling door.

De doorgedraaide race naar economische groei brandt niet alleen de aarde op, het speelt ons uit elkaar. We zijn een groep individuen geworden in plaats van een collectief. We vergeten dat bij burgerschap niet alleen rechten horen, maar ook de plicht om bij te dragen aan een leefbare samenleving.

Sinds ik politieke geschiedenis ging studeren volg ik de politieke actualiteit op de voet. Twee dingen vallen mij (vooral) op. Ten eerste is sinds enkele decennia vooral economisch gewin leidend in het politieke besluitvormingsproces. Ten tweede is het welzijn van grote groepen mensen en dieren gedaald. Als gevolg daarvan daalt het vertrouwen in de overheid en nemen onzekerheid en angst toe, evenals polarisatie tussen groepen mensen. Die laatste ontwikkeling zou best wel eens te maken kunnen hebben met de eerste.

Door enkel met welvaart bezig te zijn vergeten we dat het leven eigenlijk draait om welzijn. De doorgedraaide race naar economische groei brandt niet alleen de aarde op, het speelt ons uit elkaar. We zijn een groep individuen geworden in plaats van een collectief. We vergeten dat bij burgerschap niet alleen rechten horen, maar ook de plicht om bij te dragen aan een leefbare samenleving.

Toen ik in 2018 de kaderopleiding van de Partij voor de Dieren deed voelde ik me er gelijk thuis, omdat ik leerde dat de partij niet alleen opkomt voor dieren, maar dé oplossing heeft voor de hiervoor genoemde problemen.

Ik hoor vaak van mensen dat ze moeite hebben met de partijnaam. Waarom richt de partij zich alleen op dieren, terwijl er nog zoveel ‘mensenproblemen’ zijn? Tegen die mensen zeg ik dat het ten eerste van groot belang is om voor dieren op te komen, omdat niemand anders dat doet, maar dat de partijnaam bovendien symbool staat voor veel meer dan dat. De Partij voor de Dieren staat voor politieke hervorming. Want, als je de meest kwetsbare aardbewoner centraal stelt, richt je het hele systeem anders in. Op die manier komt er voor iedereen een plek, waar alle bewoners hun rechten en plichten kennen en daar respectvol mee om kunnen gaan.

Daarom ben ik nu kandidaat voor de Partij voor de Dieren in Den Haag. Laten we dit samen voor elkaar krijgen!