Marijke Bessels


24 - Nieuw Waldeck

Marijke (57) is Partij voor de Dieren-lid van het eerste uur. Ze is erg betrokken met het wel en wee van dier en natuur.

Waarom Partij voor de Dieren?
Partij voor de Dieren is voor mij de enige partij die het klimaatprobleem echt serieus neemt. De Partij voor de Dieren komt op voor de kwetsbaren in de wereld. Partij voor de Dieren komt uiteraard op voor dieren, maar ook voor mensen. En vooral voor diegenen die minder zichtbaar zijn en die zorg nodig hebben. Mededogen en respect voor anderen zijn voor mij hele belangrijke waarden, die ik bij de PvdD terugzie.

Wat is voor jou persoonlijk de reden dat je politiek actief wil worden?
Voor mij is de democratie belangrijk. Echte veranderingen zullen in de Eerste en Tweede Kamer starten (door wetgeving), daarom ben ik heel blij dat de PvdD bestaat en hopelijk steeds meer zetels krijgt. Met mijn kandidaatschap hoop ik zo mijn steentje bij te dragen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk in het bibliotheekwezen. Ik zorg dat mensen aan hun benodigde informatie kunnen komen. Ik ben lang coördinator van de Haagse werkgroep geweest en ben daar nog steeds actief voor.

Wat is jouw binding met Den Haag?
Ik voel me thuis in een grote stad met mooie gebouwen en met een groot cultuuraanbod. Daarnaast is Den Haag ideaal om te wonen met zoveel natuur; met duinen, zee, bos en parken.

Als de PvdD de grootste zou worden in Den Haag, wat zou je als eerste veranderen?
Zorgen dat er minder auto’s op de weg gaan rijden, door deelauto’s te stimuleren en eigen autogebruik te ontmoedigen (zoals hogere parkeerkosten). En door het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer. Er is nu teveel luchtvervuiling, wat ongezond is voor mens en dier.

Wat voor veranderingen zou jij in jouw wijk willen zien?
Veel tegels uit in de tuinen, er zijn teveel tuinen versteend. Insecten en egels moeten meer ruimte krijgen in mijn wijk.

Hoe vertalen jouw PvdD idealen zich naar jouw dagelijks leven?
Consuminderen is voor mij een belangrijk onderdeel in mijn leven. Zuinig omgaan met energie, en dieren komen niet op mijn bord.

Ik probeer mensen aan het denken te zetten over het eten van dieren.

Na het studentenleven, waar ik een huis deelde en samen met anderen at, had ik voor het eerst een etage voor mezelf. Vanaf dat moment stopte ik met vlees en vis eten en ging ik allerlei vegetarische maaltijden uitproberen. Mensen die bij me kwamen eten, zette ik vaak maaltijden voor die ze zelf niet zo snel zouden klaarmaken. Dat doe ik eigenlijk nog steeds. Op die manier heb ik veel mensen in aanraking gebracht met een nieuw voedingspatroon. Ik probeer mensen aan het denken te zetten over het eten van dieren.