Nora Fehres


8 - Valken­bos­kwartier

Nora (29) is maatschappelijk werker met als expertise huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij wil radicale verandering op het gebied van duurzaamheid en dierenrechten en wil meer groen in het centrum van Den Haag.

Waarom stem jij Partij voor de Dieren?
Partij voor de Dieren verdient mijn stem omdat zij zich inzetten voor een radicale verandering als het gaat om duurzaamheid en dierenrechten. De partij zet zich in voor de kwetsbare van onze samenleving met als doel een gezonde samenleving te creëren.

Wat is voor jou persoonlijk de reden dat je politiek actief wil worden?
Ik wil mij inzetten voor gelijke kansen, een leefbare omgeving en burgerbetrokkenheid voor alle inwoners van Den Haag.

Wat is jouw binding met Den Haag?
Als geboren en getogen Hagenees heb ik altijd veel vrijwilligerswerk gedaan in Den Haag en ik ben als maatschappelijk werker (expertise huiselijk geweld en kindermishandeling) werkzaam in het centrum van Den Haag. Den Haag is een stad met geschiedenis, cultuur, de kust met prachtige duinen en veel diversiteit. Het is de stad waar ik mij thuis voel.

Als de PvdD de grootste zou worden in Den Haag, wat zou je als eerste veranderen?
De Grote Marktstraat. Deze potentieel prachtige straat staat voorbeeld voor onze stad. Op dit moment is het een grote versteende koopgoot. Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik beginnen met de Grote Marktstraat omtoveren tot groene oase met een duidelijk fietspad, om het aantrekkelijk te maken voor fietsers om het centrum en het stadion te bereiken. De Grote Marktstraat zal als voorbeeld fungeren van hoe we ook de rest van Den Haag, beginnend met de meest versteende wijken, zullen aanpakken. Meer ruimte voor groen, beweging en minder voor de auto.

Wat voor veranderingen zou jij in jouw wijk willen zien?
In mijn wijk is een actieve wijkvereniging die zich inzet voor de vergroening van de wijk en het in contact brengen van de buurtbewoners. Er komen steeds meer geveltuintjes, tijdens het EK kleuren de straten oranje en tijdens Halloween zijn de kinderen welkom langs de griezelig versierde deuren, maar het is de gemeente die na het verwijderen van een zieke boom de boomspiegel betegeld en als verlaten stuk tussen de auto’s achterlaat. De bewoners zetten zich in om de wijk leerbaar te maken, nu de gemeente nog die beter gaat zorgen voor onze openbare ruimte.

Hoe vertalen jouw PvdD idealen zich naar jouw dagelijks leven?
Mijn idealen vertalen zich in het werk dat ik doe, mijn vegetarisch en zuivelarm dieet en de waarden die ik meegeef, op o.a. het gebied van dierenwelzijn, als moeder.