Behoorlijk bestuur


Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Bewoners krijgen daarom meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming.

 • Contact met de gemeente

  Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen.

  Meer informatie
 • Demonstratierecht

  De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties wordt afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.

  Meer informatie
 • Lokale democratie

  Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt. Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten. Werkzaamheden waar een vergunning voor nodig is worden tijdig op de werklocatie aangekondigd. De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.

  De Partij voor de Dieren wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vanwege het ondemocratische gehalte niet voorzetten.

  Meer informatie
 • Openbaar bestuur

  Alle besluiten van de gemeente, inclusief ondersteunende documenten, worden in principe openbaar gepubliceerd. Het college kan hierop slechts onderbouwd uitzonderingen maken, bijvoorbeeld voor concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven.

  Meer informatie

Het standpunt Behoorlijk bestuur is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws