Behoorlijk bestuur


Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Bewoners krijgen daarom meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming.

 • Contact met de gemeente

  De afgelopen tijd is de dienstverlening van de stadsdelen verslechterd. Wij willen dat stadsdeelkantoren, zoals in Laak, op Scheveningen en in Leidschenveen-Ypenburg weer open gaan voor het aanvragen van (reis)documenten.

  Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen.

  Meer informatie
 • Demonstratierecht

  De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan artikel 9 van de grondwet. Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering, een betoging of een demonstratie. Dit is onmisbaar voor een gezonde democratie.

  Dit recht moet niet worden misbruikt. In Den Haag, de demonstratiehoofdstad van Nederland, hebben wij als geen ander te maken met het beschermen van dit recht. Met ruim 1500 demonstraties per jaar, waarbij de gemoederen soms hoog oplopen, is het nodig dat we hier duidelijke uitgangspunten voor hebben.

  De Partij voor de Dieren pleit voor een ruimhartig demonstratiebeleid. Zo moeten demonstratie zoveel mogelijk worden toegestaan, ook in de binnenstad. De locatie van een demonstratie kan van meerwaarde zijn.

  De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties moet worden afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen moet de aanmeldtermijn worden verkort.

  Meer informatie
 • Lokale democratie

  Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt. Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten. Werkzaamheden waar een vergunning voor nodig is worden tijdig op de werklocatie aangekondigd. De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.

  De Partij voor de Dieren wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vanwege het ondemocratische gehalte niet voorzetten.

  Meer informatie
 • Openbaar bestuur

  Alle besluiten van de gemeente, inclusief ondersteunende documenten, worden in principe openbaar gepubliceerd. Het college kan hierop slechts onderbouwd uitzonderingen maken, bijvoorbeeld voor concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven.

  Meer informatie

Het standpunt Behoorlijk bestuur is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws