Cultuur


Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd, niet alleen om meer te kunnen programmeren, maar ook om de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector te kunnen realiseren. Het budget komt op een vergelijkbaar niveau als in de andere G4 steden.

 • Cultuureducatie

  Kunst roert mensen, zet tot denken en wakkert creativiteit aan. Het is een vorm van expressie. Kunst- en cultuureducatie zorgt ervoor dat mensen hun talenten kunnen ontplooien. Door middel van kunst kunnen we ons gevoel uitdrukken en daar betekenis aan geven. Kunst is een spiegel voor de samenleving en schept verbinding. Daarom vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat iedereen in Den Haag toegang heeft tot het kunnen ervaren en het maken van kunst. Veel kinderen komen pas op school voor het eerst in aanraking met kunst en cultuur. Deze lessen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling en moeten daarom voor iedereen toegankelijk zijn, zowel op school als in de vrije tijd.


  Beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed moet voor iedereen goed bereikbaar zijn. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er voldoende culturele voorzieningen zijn in elke wijk. Dit zijn plekken waar inwoners zelf kunst en cultuur kunnen ervaren. Geld mag geen drempel zijn om niet aan te kunnen sluiten bij culturele activiteiten, daarom ondersteunt de gemeente deelname aan kunst en cultuur. In het bijzonder ondersteunt de gemeente gezinnen met een lager inkomen, die gebruik moeten maken van de Ooievaarspas. Ook moeten culturele activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor inwoners met een functiebeperking of chronische ziekte. Daarnaast faciliteert, stimuleert en ondersteunt de gemeente cultuur educatieve lessen op scholen.

  Kunst in de vrije tijd

  Dansen, een instrument leren spelen of leren schilderen. Deze activiteiten dragen bij aan het versterken van onder andere zelfvertrouwen, zelfontplooiing en een sociaal netwerk. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat inwoners van Den Haag de mogelijkheid hebben om na school of werk aan te sluiten bij culturele activiteiten. We ondersteunen daarom organisaties die culturele activiteiten in de vrije tijd voor iedereen mogelijk maken.  Meer informatie
 • Den Haag rockstad

  Aandacht voor popmuziek

  Den Haag heeft een reputatie als Rockstad. Toch is er, onder andere door bezuinigingen, steeds minder ruimte voor popmuziek. Veel locaties voor popmuziek en talentontwikkeling zijn gesloten, wat de doorstroom van muzikanten en bandjes bemoeilijkt. Muziek heeft bewezen positief effect op de hersenen en de gemoedstoestand. Zeker voor jongeren is het belangrijk dat zij laagdrempelige toegang hebben tot het beoefenen en beluisteren van muziek. Een levendige (pop)muziek-sector is daarvoor belangrijk. De Partij voor de Dieren is er voorstander van dat de gemeente initiatieven ter bevordering van de popmuziek steunt.


  Meer informatie
 • Ruimte voor kunst en cultuur

  Ruimte voor vrijplaatsen en broedplaatsen

  Den Haag heeft behoefte aan een vrijplaats als bron van alternatieve cultuur, de rauwe randjes, subcultuur en vrijheid. Voor experimenteren, voor samenkomen en inspiratie. Eerdere vrijplaatsen (de Blauwe Aanslag, de Vloek, de Samenscholing) hebben al laten zien wat hun waarde is voor de stad. Participatie, laagdrempelige cultuur, gezonde voeding, maatschappelijke buurtinitiatieven, circulaire economie, een veilige plek voor jongeren. Een vrijplaats kan dit allemaal bieden, maar valt ironisch genoeg vaak tussen wal en schip omdat zij geen subsidie aanvragen. Vrijplaatsen gaan zo ten onder aan de bureaucratie.

  Alle grote steden hebben behoefte aan een vrijplaats en in veel steden worden deze plekken gekoesterd, beschermd en vrij gelaten. Den Haag loopt daar in achter en hier moeten we mee aan de slag.


  Meer informatie
 • Spuiforum/Amare

  In het gebied rond het Spuiplein wordt een nieuw onderkomen gebouwd voor o.a. het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. Dit onderkomen heeft al verschillende namen gekend: Spuiforum, OCC, Spuikwartier en nu Amare. De Partij voor de Dieren heeft al vanaf begin aangegeven dat het megalomane plan geen doorgang zou moeten vinden. De bouw zou oorspronkelijk al 177,4 miljoen euro kosten. Dit bedrag had volgens de Partij voor de Dieren veel beter besteed kan worden aan een schoner leefmilieu, meer groen en een aangenamere stad voor mens en dier. Ook was vanaf het begin duidelijk dat projectontwikkelaars een carte blanche kregen en dit project gedoemd was om in kosten uit te lopen. Uiteindelijk is dit ook gebleken en is de bouw jaren uitgelopen en zijn de kosten met 46 miljoen toegenomen. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het stadsbestuur de gemeenteraad hierover onjuist heeft geïnformeerd.

  Tijdens de debatten heeft de Partij voor de Dieren steeds ook aandacht gevraagd voor renovatie van de Anton Philipszaal en het creëren van een groen Spuiplein. Verder komen op initiatief van de Partij voor de Dieren nestplaatsen voor slechtvalken en gierzwaluwen.

  Meer informatie

Het standpunt Cultuur is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Alternatieve locatie de Samenscholing

  Terwijl Den Haag beleid ontwikkeld voor vrijplaatsen moet de gemeente dankzij ons voorstel een alternatieve locatie vinden voor de Samenscholing.

 • Eindelijk aan de slag met vrijplaatsenbeleid

  In Amsterdam bestaat er al beleid over vrijplaatsen, in Den haag komt dit beleid er nu ook dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Voor­lopige reactie onder­zoeks­rapport Amare

Cultuurcomplex Amare (voorheen Spuiforum) werd een pijnlijk compromis: veel geld, een groot gebouw, maar weinig cultuur. Dat blijkt vandaag uit het onderzoeksrapport van de enquêtecommissie Amare. Het project dat te duur was om te falen, maar desondanks gefaald is. De gemeente overschatte zichzelf en Amare zit nu met een ontoereikende culturele programmering. Er was geen ruimte voor tegengeluid va...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws