Cultuur


De Partij voor de Dieren ziet grote waarde in een levendige, culturele stad. Culturele voorzieningen moeten laagdrempelig, toegankelijk, en kleinschalig zijn. De Haagse Cultuurschakels zijn daarin een voorbeeld voor andere gemeenten.

  • Cultuureducatie

    Cultuureducatie geeft kinderen meer vat op de wereld waarin ze opgroeien. Met aandacht voor cultuur kunnen kinderen zich creatief ontplooien. Den Haag investeert in de heropening van openbare bibliotheken in Bouwlust, Moerwijk, Spoorwijk, Benoordenhout en Statenkwartier/Duinoord. De gemeente stimuleert kinderen van mensen met een minimuminkomen tot cultuurparticipatie met de Ooievaarspas.

    Meer informatie

Het standpunt Cultuur is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties