Duurzaam vervoer


Groene mobi­liteit.

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren.

Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

In Den Haag staan 1.955 auto's per vierkante kilometer, het hoogste aantal in Nederland. Dat kan een stuk efficiënter. De Partij voor de Dieren stelt talloze maatregelen voor om op de duurzame tour te gaan.

 • Ambtenaren op de fiets

  Den Haag bevordert onder ambtenaren en bestuur het woon-werkverkeer per fiets. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruikgemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. Om de dienstreizen per vliegtuig te beperken heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend.

  Meer informatie
 • Bescherming voor de binnenstad

  De binnenstad trekt de meeste mensen aan van heel Den Haag. Om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, pleit de Partij voor de Dieren voor aanvullende maatregelen. De milieuzone wordt uitgebreid tot de Ring en gaat gelden voor vervuilende scooters, brommers, vrachtwagens, auto’s en bestelbussen. Er komen meer autoluwe gebieden in onder meer Scheveningen Dorp en het Oude Centrum. Vervuilende toeristenbussen komen de binnenstad niet meer in. Passagiers stappen uit aan de rand van de stad op een speciale terminal.

  Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en de woonkernen. Aan de rand van de gemeente, onder andere in Forepark, komen overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend plaatsvindt.

  Meer informatie
 • Schoon verkeer

  Ruim baan voor voetgangers en fietsers. Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonde en aantrekkelijke stad, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

  Op díe fiets

  Te veel Hagenaren geven aan dat fietsen door de stad hen een onveilig gevoel geeft. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.

  Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden. Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast. Er komen vrijliggende fietspaden bij onder meer Plein 1813, de Theresiastraat, Doorniksestraat en de Eisenhowerlaan. Er komen meer fietsparkeerplekken bij in het centrum.

  Busje komt zo

  Voor veel mensen is het ov de enige optie. De Partij voor de Dieren wil daarom veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking. In alle woonwijken en in het buitengebied zal voldoende openbaar vervoer beschikbaar zijn. De trams en bussen gaan tot later op de avond doorrijden. Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.

  Kijkduin, de Binckhorst en het Norfolkterrein moeten beter bereikbaar worden door te investeren in het ov. Buslijn 25 wordt doorgetrokken naar een treinstation, zodat Den Haag Zuidwest beter bereikbaar wordt. Tramlijn 15 wordt doorgetrokken naar de Internationale Zone. Er komt een goede ov-verbinding tussen Rotterdam en Scheveningen.

  Vanuit Den Haag wordt veel gependeld naar Brussel, Londen en andere Europese bestemmingen. Om te stimuleren dat dit per trein gebeurt, moet Den Haag vanuit het buitenland goed per trein bereikbaar zijn.

  Met de stroom mee

  Elektrisch vervoer en vervoer op waterstof heeft de toekomst. De gemeente zorgt wat de Partij voor de Dieren betreft voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund. Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.

  Met beide benen op de grond

  Het vliegverkeer is een van de grootste klimaatschuldigen, maar veroorzaakt daarnaast ook veel luchtvervuiling. De Partij voor de Dieren wil het vliegverkeer beperken. Luchthaven Rotterdam The Hague Airport mag niet uitbreiden, maar gaat krimpen.

  Cruise control

  Terwijl verschillende toeristische steden juist van de cruiseschepen af proberen te komen, probeert Den Haag ze binnen te halen. Grotere luchtvervuilers zijn haast niet denkbaar. Daarom weren we vervuilende cruiseschepen in de Scheveningse haven.

  Meer informatie
 • Van parking naar park

  1,8 vierkante kilometer van Den Haag is parkeerplaats. Daar past het Haagse Bos bijna twee keer op. De Partij voor de Dieren wil meer groen, en minder grijs. Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij. Parkeerplaatsen worden waar mogelijk omgevormd tot fietsparkeerplekken, en plekken waar ruimte is voor spelen en ontmoeten. In Rustenburg en Leyenburg halen we parkeerplaatsen weg om kinderen meer plek te geven om buiten te spelen. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten op te zetten, waarin bewoners hun straat op een creatieve en leefbare manier inrichten.

  De Partij voor de Dieren wil betaald parkeren invoeren in de hele stad. De gemeente verhoogt de kosten voor een tweede parkeervergunning. De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.

  De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer wordt de P in P&R gratis.

  Meer informatie

Het standpunt Duurzaam vervoer is onderdeel van: Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws