Duurzame energie


 • Energie besparen

  Besparen, besparen, besparen: minder energiegebruik de hoogste prioriteit. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom moet energiebesparing een veel grotere rol spelen in het duurzaamheidsbeleid van Den Haag.

  Veel woningen in Den Haag zijn slecht geïsoleerd waardoor onnodig veel gas wordt gebruikt om ze te verwarmen. Alle gebouwen met verwarming worden daarom goed geïsoleerd. De gemeente zet vol in op voorlichting over en (waar nodig) financiële ondersteuning van natuurinclusieve woningisolatie. Daarnaast komt er tevens meer voorlichting over – en eventueel subsidie voor – het koelen van woningen en kantoren door middel van groene daken, groene gevels en zonwering. Ook gebruiken huishoudens, bedrijven en organisaties in Den Haag in 2030 ten minste 65% minder energie dan in 1990. De gemeente stelt hiertoe een ambitieus Actieplan Besparen op met concrete en controleerbare tussendoelen.

  De gemeente gaat strenger optreden tegen vervuilende en energieslurpende bedrijven. Dit doen we door via de Omgevingsdienst Haaglanden streng te handhaven, waaronder de energiebesparingsplicht van bedrijven in deze wet. Ook blijft Den Haag subsidie geven voor het isoleren van daken en vloeren, en stimuleert via een fonds huishoudens om energie te besparen en duurzame energie te gaan gebruiken.

  Meer informatie
 • Hernieuwbare energie

  We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is nodig voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen.

  Van het gas af

  Den Haag gaat van het gas af. De gemeente moet huishoudens helpen bij het loskoppelen van gasaansluitingen. Hagenaren krijgen daarvoor geen gepeperde rekening op de mat. De gascentrale op het De Constant Rebequeplein wordt omgebouwd tot een duurzame energiecentrale.

  Hernieuwbare energie

  De gemeente kan de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energie zijn. Den Haag gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt. De gemeente kan daarnaast gratis info geven over het plaatsen van zonnepanelen en andere installaties die duurzame energie opwekken. Platte daken worden veel vaker ingezet voor zonnepanelen. Den Haag maakt windenergie mogelijk op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig last van hebben. Nieuwe technieken mogen in Den Haag worden uitgeprobeerd.

  Den Haag ligt voor een groot deel op zand en dat is handig voor aardwarmte. De gemeente maakt het mogelijk het gebruik van aardwarmte voor stadsverwarming te onderzoeken. Hierbij wordt goed op de veiligheid gelet.

  Geen halve maatregelen

  In een duurzame stad is geen plaats voor onduurzame energie. Kernenergie maakt je draaiende wasmachine afhankelijk van buitenlandse mijnbouw naar eindige grondstoffen. De Partij voor de Dieren is dan ook tegen kernenergie. Restwarmte uit de Rotterdamse haven komt van de verbranding van fossiele brandstoffen of afval. Dit is niet duurzaam. Daarom wijst de Partij voor de Dieren de Warmterotonde, een pijp die warm water van de Rotterdamse industrie door Zuid-Holland vervoert, af. Ook energie uit de verbranding of vergassing van mest of dierlijke resten is niet schoon en gebruiken we niet in de gemeente Den Haag.

  Meer informatie
 • Leiding door het Midden

  De Partij voor de Dieren is tegen de Leiding door het Midden: een giga-warmteleiding die restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie naar Haagse woningen moet transporteren. De leiding geeft namelijk een extra verdienmodel aan de fossiele industrie, die door de leiding niet alleen fossiele producten maar straks ook restwarmte kan verkopen. Zo houden we de fossiele havenbaronnen langer in het zadel. Ook dreigt de havenwarmte op hoge temperatuur lokale duurzame warmte-initiatieven die op lagere temperatuur leveren te verdringen. Zo vertraagt de Leiding door het Midden de energietransitie.

  De Leiding door het Midden is onderdeel van de Warmterotonde en wordt ook wel WarmtelinQ genoemd.

  Meer informatie

Het standpunt Duurzame energie is onderdeel van: Klimaat, milieu en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws