Een gezond klimaat


 • De klimaatcrisis aanpakken

  De meeste uitstoot in Den Haag wordt veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen. Dit pakken we aan door elk gebouw te isoleren en te voorzien van duurzame energie.

  Alleen als wij nu minder gaan consumeren, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en schoon water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Den Haag moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat grote delen van de aarde niet onleefbaar worden. De gemeente moet hier op verschillende manieren het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door vervuiling aan te pakken of zuinig om te gaan met grondstoffen. En door met klimaatbeleid de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

  Uiterlijk in 2030 is Den Haag klimaatneutraal. Dit betekent dat de gemeente niet meer bijdraagt aan klimaatverandering. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, hanteert de gemeente duidelijke tussendoelen op weg naar dit einddoel. Om Hagenaren te helpen met verduurzamen, moet er een klimaatfonds komen. Met dit fonds worden groene maatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gefinancierd. Daarnaast kan de gemeente groene investeringen met belastingkortingen stimuleren, bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) of de leges.

  Den Haag wordt fossielvrij en gebruikt dus geen fossiele brandstoffen meer. De gemeente moet zich verzetten tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen. De gemeente verbreekt de financiële banden met kolen-, olie- en gasbedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen. Den Haag investeert niet in fossiele pijpleidingen, zoals de Warmterotonde vanuit de Rotterdamse haven.

  Al het beleid wordt getoetst op duurzaamheid in een duurzaamheidsparagraaf, waarin
  de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en klimaat staan omschreven.

  Meer informatie
 • Voorbereid op een veranderend klimaat

  Den Haag bereidt zich voor op een veranderend klimaat. Door de stijgende zeespiegel en extremer weer zal de kwetsbaarheid van de hele stad toenemen. Om natte voeten te voorkomen wordt het vasthouden van water steeds belangrijker. De gemeente kan hieraan bijdragen door een gescheiden riool voor regenwater aan te leggen. Versteende plekken worden vergroend, zodat regenwater in de grond kan zakken.

  Een veranderend klimaat kan naast wateroverlast ook hittestress veroorzaken. Vergroening van pleinen, straten en daken draagt bij aan het beperken daarvan. Meer openbaar water houdt de temperatuur ook stabiel. De gemeente kan het water weer door gedempte grachten laten stromen om de waterberging en de leefkwaliteit te verbeteren. De Paviljoensgracht en het Piet Heinplein zijn hiervoor goede kandidaten.

  De gemeente kan daarnaast haar vastgoed beter isoleren om gebruikers tegen hittestress te beschermen. Ook bij ander Haags vastgoed kan de gemeente bijdragen aan isolatie, door een verduurzamingsfonds op te richten.

  Meer informatie

Het standpunt Een gezond klimaat is onderdeel van: Klimaat, milieu en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD: ‘Stunt niet met het klimaat’

Reclames voor vliegreizen en vlees zijn binnenkort verleden tijd, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. De partij wil die reclames in de Haagse buitenruimte weren. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘We zitten in een klimaatcrisis en moeten stoppen met het promoten van producten die de planeet vernielen.’ Den Haag erkent de klimaatcrisis en wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De grootste ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws