Gezondheid


Een gezonde en veilige leefomgeving draagt bij aan het voorkomen van problemen. Als mensen gezonder leven door meer buiten te zijn, veel te bewegen en goed te eten, zijn ze minder vaak ziek en belanden ze minder snel in een zorgtraject. De Partij voor de Dieren legt de nadruk daarom op preventie. Niet alleen bij gezondheid, maar ook bij nieuwe virusuitbraken en bij veiligheid. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben dienen zo goed en snel mogelijk te worden geholpen. Geld mag nooit een reden zijn om geen of ondermaatse hulp en ondersteuning te krijgen.

 • Corona­crisis

  De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving en vraagt veel van mensen. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft veel respect voor iedereen die zijn eigen steentje bijdraagt aan het aanpakken van deze crisis.

  Voor de toekomst is het belangrijk dat eerder in kaart wordt gebracht welke ziekteverwekkers van dier naar mens kunnen overspringen. Zodat deze gezondheidrisico’s worden beperkt. Tijdens de corona-lockdown zagen we verder het grote belang van natuur en groen voor mensen: recreatie in het groen en in de natuur is in die periode sterk toegenomen, met alle gevolgen van dien. De gemeente neemt daarom maatregelen om schade te beperken en overlast te voorkomen en legt extra groen en natuur aan.

  Bij de coronaherstelmaatregelen staan voor de Partij voor de Dieren niet de economische kortetermijnbelangen centraal. We moeten niet terug naar het oude abnormaal, maar naar een nieuw normaal waar de belangen van dieren, natuur, milieu en klimaat centraal staan. Als gevolg van de coronamaatregelen kampen veel (jonge) mensen met psychologische problemen. We zorgen ervoor dat er voldoende toegankelijk psychologische hulp voor deze mensen beschikbaar is. Arbeidsmigranten, daklozen en andere kwetsbare groepen worden in coronatijd door de gemeente opgevangen.

  De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat iedereen actief wordt geïnformeerd over coronavaccinaties. Om het makkelijk te maken om je te laten vaccineren worden in de buurt priklocaties geopend waar je zonder afspraak kunt komen. Het is belangrijk om deze locaties zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door dit te doen op plekken waar mensen veel komen.

  Meer informatie
 • Sport en beweging

  In onze gemeente kunnen inwoners naar hartenlust bewegen. De gemeente richt de openbare ruimte optimaal in om veilig te kunnen sporten en bewegen en maakt sportdeelname voor iedereen toegankelijk.

  Wandelen, fietsen, buiten spelen en sporten wordt gestimuleerd en krijgt volop de ruimte, maar gaan niet ten koste van de natuur of het groen. De openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en er komen meer natuurlijke en groene speelplaatsen. Ook moet sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk zijn. In elke wijk zijn sportvoorzieningen voor jong en oud, zoals beweegtuinen, fitnessplekken, openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken. Daarnaast zorgt de gemeente voor een geschikt sportaanbod voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De openingstijden voor Haagse zwembaden moeten worden verruimd en in het stadsdeel Laak opent een nieuw duurzaam zwembad. Ieder kind moet op zwemles kunnen.

  Meer informatie
 • Voedsel

  De Partij voor de Dieren wil dat gezond, biologisch en plantaardig eten makkelijker en goedkoper wordt. Ongezond eten is overal beschikbaar en er wordt grootschalig reclame voor gemaakt door de voedselindustrie.


  De gemeente stelt een nieuwe voedselvisie op en informeert en stimuleert haar inwoners met een campagne om gezond, biologisch, duurzaam en plantaardig te eten. Dit in aanvulling op het aangenomen initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Ook faciliteert Den Haag duurzame en lokale voedselinitiatieven, zoals die van Lekker Nassûh en de Gymzaal, maar ook buurttuinen, zoals de Spinozahof. We zetten in op een eetbare gemeente. Er komen meer moes- en pluktuinen. Ook wordt plantaardig eten gestimuleerd bij de organisaties waar de gemeente aan deelneemt of die de gemeente (financieel) ondersteunt.

  Meer informatie

Het standpunt Gezondheid is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur