Onderwijs


Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament voor een vrije, democratische samenleving. Het onderwijs zou er een stuk beter voor kunnen staan. Niet elk kind heeft nu dezelfde kans op goed onderwijs.

De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs niet alleen gericht is op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden maar op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens. Scholen horen gericht te zijn op de ontwikkeling van de individuele leerling, niet op het halen van de hoogst mogelijke cijfers. Onderwijs draagt bij aan de bewustwording over de klimaatcrisis, milieuproblematiek en dierenwelzijn en over de rol van de mens hierin.

 • Een duurzaam lespakket

  Scholen gaan over hun eigen lespakket. De gemeente kan wel groene lespakketten aan scholen aanbieden.

  De gemeente investeert in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen. Ook stimuleert de gemeente onderwijs over duurzaamheid, zoals duurzame technieken en duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding door middel van kooklessen en gezonde kantines.

  Om achterstanden te voorkomen investeert de gemeente in huiswerkbegeleiding; vooral in armere wijken.

  Meer informatie
 • Goed onderwijs voor iedereen

  De gemeente investeert in het tegengaan van onderwijssegregatie, bijvoorbeeld door extra zorgteams op zwakkere scholen, verhoogde inzet van schoolmaatschappelijk werkers, maatschappelijke convenanten tussen scholen en de verlengde schooldag daarnaast zorgt een helder en eerlijk aanmeldbeleid bij scholen ervoor dat alle kinderen in Den Haag een gelijke kans op goed onderwijs hebben. In Den Haag Zuidwest (Escamp) komt een Havo/VWO-school.

  MBO studenten moeten vergelijkbare mogelijkheden krijgen als HBO en WO studenten. Zo moeten MBO studenten ook kunnen aansluiten bij de introductieweek en gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen.

  Ook geven scholen voorlichting over bijvoorbeeld het aangeven en respecteren van seksuele grenzen. Het oprichten vaneen Gender & Sexuality Alliance (GSA) op scholen (een organisatie of groep leerlingen en vrijwilligers die zich sterk maakt voor een voor iedereen veilige omgeving op school) kan daarbij helpen.

  Op middelbare scholen keert de schoolwijkagent terug. Een agent die de school en de leerlingen kent, een vertrouwensband met hen opbouwt, en regelmatig langskomt om op een laagdrempelige manier te praten over bv. drugs, wapens, loverboys en (cyber)pesten. Dit kan veel leed voorkomen en zorgen voor een veiligere en betere sfeer op scholen. Ook kunnen alle peuters gebruik maken van betaalbare voorschoolse opvang en alle peuters kunnen gebruik maken van laagdrempelige voorschoolse opvang.

  Meer informatie
 • Groene scholen

  Scholen gaan over hun eigen onderwijsprogramma, terwijl de gemeente de gebouwen beheert. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat die gebouwen een gezonde, duurzame leeromgeving bieden voor kinderen. Ze zijn goed geïsoleerd en schimmelvrij.

  Ook trekt de gemeente voldoende geld uit voor het natuurinclusief renoveren en verduurzamen van verouderde schoolpanden. Nieuwe schoolpanden worden natuurinclusief en energieneutraal gebouwd ook worden schoolpleinen groen ingericht. Dat is goed voor kinderen én voor de natuur. Drukke verkeerssituaties in de buurt van schoolgebouwen worden aangepakt, om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit bij scholen te verbeteren.

  Scholen worden gestimuleerd en financieel ondersteund om groene schoolpleinen, schoolmoestuinen en gezonde kantines te hebben waar gratis fruit en een gezonde, duurzame schoollunch worden aangeboden, inclusief watertappunten en voedselaanbod voor leerlingen die vegetarisch of vegan willen eten.

  Meer informatie
 • Voorlichting over dierenwelzijn

  Voorlichting en educatie behoren tot de belangrijkste middelen die de gemeente kan inzetten om het welzijn van dieren te bevorderen, dierenleed te voorkomen en bewustwording omtrent dierenwelzijn te vergroten.

  Het onderwijs mag niet voorbijgaan aan dierenwelzijn. Veel scholieren komen niet in aanraking met productiedieren, terwijl zij later wel keuzes maken die het welzijn van dieren beïnvloeden. De gemeente moet scholen daarom stimuleren om lessen aan te bieden die een representatief beeld geven van hoe het is gesteld met het dierenwelzijn. De gemeente moet een lespakket voor scholen (lagere en middelbare) ontwikkelen dat gaat over duurzaam (plantaardig) voedsel en de maatschappelijke effecten van voedselproductie. Op de gemeentelijke website voor natuur- en milieueducatie moet aandacht worden besteed aan dieren(welzijns)lessen in de klas.

  Ook is het belangrijk om stil te staan bij huisdieren, waar kinderen veelvuldig mee in aanraking komen. Bijtincidenten komen ook voor in huiselijke omgeving waar kinderen aanwezig zijn. Om slachtoffers onder kinderen te verminderen is het nodig dat kinderen meer leren over het gedrag en lichaamstaal van dieren.

  Daarnaast geeft Den haag voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag.

  Meer informatie

Het standpunt Onderwijs is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws