Onderwijs


 • Een duurzaam lespakket

  Scholen gaan over hun eigen lespakket. De gemeente kan wel groene lespakketten aan scholen aanbieden.

  De gemeente investeert in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen. Ook stimuleert de gemeente onderwijs over duurzaamheid, zoals duurzame technieken en duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding door middel van kooklessen en gezonde kantines.

  Meer informatie
 • Groene scholen

  Scholen gaan over hun eigen onderwijsprogramma, terwijl de gemeente de gebouwen beheert. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat die gebouwen een gezonde, duurzame leeromgeving bieden voor kinderen. Ze zijn goed geïsoleerd en schimmelvrij. De schoolpleinen zijn groen ingericht. Dat is goed voor kinderen én voor de natuur. Drukke verkeerssituaties in de buurt van schoolgebouwen worden aangepakt, om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit bij scholen te verbeteren.

  Meer informatie
 • Voorlichting over dierenwelzijn

  Voorlichting en educatie behoren tot de belangrijkste middelen die de gemeente kan inzetten om het welzijn van dieren te bevorderen, dierenleed te voorkomen en bewustwording omtrent dierenwelzijn te vergroten.

  Het onderwijs mag niet voorbijgaan aan dierenwelzijn. Veel scholieren komen niet in aanraking met productiedieren, terwijl zij later wel keuzes maken die het welzijn van dieren beïnvloeden. De gemeente moet scholen daarom stimuleren om lessen aan te bieden die een representatief beeld geven van hoe het is gesteld met het dierenwelzijn. De gemeente moet een lespakket voor scholen (lagere en middelbare) ontwikkelen dat gaat over duurzaam (plantaardig) voedsel en de maatschappelijke effecten van voedselproductie. Op de gemeentelijke website voor natuur- en milieueducatie moet aandacht worden besteed aan dieren(welzijns)lessen in de klas.

  Ook is het belangrijk om stil te staan bij huisdieren, waar kinderen veelvuldig mee in aanraking komen. Bijtincidenten komen ook voor in huiselijke omgeving waar kinderen aanwezig zijn. Om slachtoffers onder kinderen te verminderen is het nodig dat kinderen meer leren over het gedrag en lichaamstaal van dieren.

  Meer informatie

Het standpunt Onderwijs is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur