Veiligheid


De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om de stad op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.

 • Aanpak van huiselijk geweld

  De drempel voor opname in een crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld moet omlaag. Huisdieren zijn ook welkom in de crisisopvang. Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.

  Er komt één centraal meldpunt voor mishandeling. Hier kunnen onder meer kindermishandeling, dierenmishandeling en huiselijk geweld worden gemeld. Door één centraal en duidelijk meldpunt kunnen alle signalen van geweld eerder worden opgevangen.

  Meer informatie
 • Bescherming van sekswerkers

  De Partij voor de Dieren Den Haag vindt het belangrijk dat het stigma op sekswerk doorbroken wordt. De maatschappelijke, sociale en arbeidspositie van sekswerkers moet worden verbeterd. Momenteel wordt sekswerk veelal gekoppeld aan mensenhandel en uitbuiting, wat stigmatiserend werkt. Voor alle sekswerkers, dus ook mannen en trans personen, moet ruimte zijn om veilig en verantwoord te werken in Den Haag. Alle sekswerkers hebben recht op maatschappelijke ondersteuning als zij hier behoefte aan hebben. Zowel sekswerkers als belangenorganisaties worden betrokken bij het maken van beleid dat op hen van toepassing is. Sekswerkers moeten gevraagd en ongevraagd het beleid kunnen voorzien van feedback.


  Meer informatie
 • Een zinnig drugsbeleid

  De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt nu gedoogd. In de Tweede Kamer wil de Partij voor de Dieren de verkoop van softdrugs legaliseren. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs, inclusief lachgas.

  Meer informatie
 • Stoppen met consumentenvuurwerk

  De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk. De gemeente zet in op een landelijk vuurwerkverbod. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, breidt de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones uit waar sprake is van overlast voor mens en dier: in natuurgebieden en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De gemeente hanteert een ruime bufferzone bij vuurwerkvrije zones rondom de dierenverblijven. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd. De gemeente geeft geen subsidie aan evenementen die vuurwerk afsteken tijdens het broedseizoen.

  De Scheveningse en Duindorpse vuurstapels kunnen niet op de huidige manier voortgezet worden. Zij moeten aan alle wettelijke veiligheidseisen gaan voldoen en worden vergunningsplichtig. Indien de bouwers niet aan de wettelijke veiligheidseisen kunnen voldoen, vinden de vuurstapels geen doorgang.

  Meer informatie
 • Verstandig lachgasbeleid

  Met de toenemende populariteit van lachgas is er ook sprake van toenemende overlast. Naast de gevaren voor de gezondheid en de verkeersveiligheid, zorgt het lachgasgebruik namelijk voor veel vervuiling. Niet alleen komen de patronen en ballonnen in grote hoeveelheden op straat en in de natuur terecht, ook het gas zelf is schadelijk voor het milieu. Lachgas bevat N2O, oftewel distikstofmonoxide. De broeikaswerking van deze stof is 250/300 maal groter dan die van CO2. Eén ballon met lachgas staat gelijk aan 15 kilometer autorijden of het verbranden van een liter benzine of diesel, heeft Milieudefensie berekend.

  Wat erg zorgelijk is, is dat het gas nu overal verkrijgbaar is. Zowel in winkels als via internet. Dit betekent dat ook kinderen makkelijk aan deze drug kunnen komen. Het is daarom onwenselijk dat lachgas overal vrij te verkrijgen is en hier geen controle op is. Daarnaast zorgt het gebruik van lachgas voor veel vervuiling op straat en in de natuur en daarom is de Partij voor de Dieren voor een verbod op verkoop en gebruik in de openbare ruimte. Ook de geluidsoverlast die gebruikers nu regelmatig veroorzaken zou hiermee kunnen worden aangepakt.

  Meer informatie

Het standpunt Veiligheid is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws