Veiligheid


Het beschermen van burgers is een van de eerste en belangrijkste overheidstaken. Een veilig gevoel vergroot de leefbaarheid van de stad.

 • Aanpak van huiselijk geweld

  De drempel voor opname in een crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld moet omlaag. Huisdieren zijn ook welkom in de crisisopvang. Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.

  Er komt één centraal meldpunt voor mishandeling. Hier kunnen onder meer kindermishandeling, dierenmishandeling en huiselijk geweld worden gemeld. Door één centraal en duidelijk meldpunt kunnen alle signalen van geweld eerder worden opgevangen.

  Meer informatie
 • Een feestelijke jaarwisseling voor iedereen

  De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, breidt de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones uit waar sprake is van overlast voor mens en dier: in natuurgebieden en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd.

  De Scheveningse en Duindorpse vuurstapels kunnen niet op de huidige manier voortgezet worden. Zij moeten aan alle wettelijke veiligheidseisen gaan voldoen en worden vergunningsplichtig. Indien de bouwers niet aan de wettelijke veiligheidseisen kunnen voldoen, vinden de vuurstapels geen doorgang.

  Meer informatie
 • Een zinnig drugsbeleid

  De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt nu gedoogd. In de Tweede Kamer wil de Partij voor de Dieren de verkoop van softdrugs legaliseren. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs, inclusief lachgas.

  Meer informatie
 • Verstandig lachgasbeleid

  Met de toenemende populariteit van lachgas is er ook sprake van toenemende overlast. Naast de gevaren voor de gezondheid en de verkeersveiligheid, zorgt het lachgasgebruik namelijk voor veel vervuiling. Niet alleen komen de patronen en ballonnen in grote hoeveelheden op straat en in de natuur terecht, ook het gas zelf is schadelijk voor het milieu. Lachgas bevat N2O, oftewel distikstofmonoxide. De broeikaswerking van deze stof is 250/300 maal groter dan die van CO2. Eén ballon met lachgas staat gelijk aan 15 kilometer autorijden of het verbranden van een liter benzine of diesel, heeft Milieudefensie berekend.

  Wat erg zorgelijk is, is dat het gas nu overal verkrijgbaar is. Zowel in winkels als via internet. Dit betekent dat ook kinderen makkelijk aan deze drug kunnen komen. Het is daarom onwenselijk dat lachgas overal vrij te verkrijgen is en hier geen controle op is. Daarnaast zorgt het gebruik van lachgas voor veel vervuiling op straat en in de natuur en daarom is de Partij voor de Dieren voor een verbod op verkoop en gebruik in de openbare ruimte. Ook de geluidsoverlast die gebruikers nu regelmatig veroorzaken zou hiermee kunnen worden aangepakt.

  Meer informatie

Het standpunt Veiligheid is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Verbe­terde samen­werking tegen dieren­mis­han­deling

Organisaties slaan handen ineen

De gemeenteraad ontving goed nieuws over een belangrijke stap in de aanpak van dierenmishandeling. Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren Den Haag, is dierenmishandeling opgenomen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid 2019-2022. Hierdoor wordt een intensievere samenwerking opgezet tussen de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID), de NVWA, de (dieren)politie en de gemeente...

Moties Vragen