Zorg


Zorg is een recht. De gezondheidszorg in Den Haag moet voor iedereen toegankelijk zijn. De zorg is geen anonieme dienst, maar komt dichtbij: verzorgenden hanteren de menselijke maat.

 • Dier en zorg

  Dieren moeten waar mogelijk worden toegelaten tot zorginstellingen. Patiënten kunnen zo steun krijgen van hun viervoetige vrienden tijdens hun behandeling.

  Meer informatie
 • Preventie als uitgangspunt

  Welvaartsziektes, zoals sommige typen diabetes en sommige hart- en vaatziektes, verminderen de kwaliteit van ons leven. Daarnaast veroorzaken ze grote kosten voor ons sociale zorgstelsel. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. Daarom moet de gemeente een gezonde leefwijze stimuleren en zich inzetten voor een groene, gezonde leefomgeving. Daarnaast zet de gemeente in op gifvrije landbouw en gifvrij drinkwater. Groene schoolpleinen stimuleren jongeren om buiten te spelen. Schoolkantines en gemeentelijke restaurants serveren gezonde, duurzame voeding. Den Haag werkt aan een rookvrije openbare ruimte en aan rookvrije terrassen.

  Meer informatie
 • Samen tegen eenzaamheid

  De gemeente steunt initiatieven die eenzaamheid bij ouderen voorkomen en tegengaan. Welzijnsvoorzieningen en -initiatieven worden per wijk in kaart gebracht en waar nodig gestimuleerd. Dagbesteding in de buurt voorkomt vereenzaming.

  De gemeente helpt ouderen en zorgbehoevenden die naar een zorginstelling verhuizen om hun huisdier mee te nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is. Zo hoeven hulpbehoevenden geen afscheid te nemen van hun huisdier.

  Meer informatie
 • Wachtlijsten terugdringen

  Bezuinigingen in de gezondheidszorg hebben gezorgd voor lange wachtlijsten. De bezuinigingen worden teruggedraaid zodat de zorg sneller toegankelijk wordt.

  Meer informatie
 • Zorg op maat

  Den Haag kent 180 verschillende nationaliteiten. Zorgverleners en opvanglocaties houden rekening met de achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers.

  Meer informatie

Het standpunt Zorg is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer