Zorg


Zorg is een recht. De gezondheidszorg in Den Haag moet voor iedereen toegankelijk zijn. De zorg is geen anonieme dienst, maar komt dichtbij: verzorgenden hanteren de menselijke maat.

 • Dier en zorg

  Dieren zijn een belangrijk onderdeel van het welzijn en bij de zorg voor mensen. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de inzet van dieren in de zorg onder andere stress vermindert, eenzaamheid en depressie tegengaat en de kwaliteit van het leven van zowel huisdier als eigenaar verhoogt. De gemeente moet in gesprek gaan met zorginstellingen opdat zorgbehoevenden hun huisdier mee kunnen nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is. Ook moet de gemeente onderzoeken of een mantelzorgproject voor dieren kan worden opgezet.

  In de zorgsector worden dieren steeds meer ingezet. Tot nog toe gelden voor de aanbieders van activiteiten met dieren in de zorg nog geen kwaliteitseisen of certificatie. De gemeente moet (subsidie-)aanvragen voor interventies met dieren of opvang van dieren in de zorg- en welzijnssector daarom toetsen aan vooraf opgestelde dierenwelzijnsnormen.

  Nog steeds worden soms hulphonden geweigerd op locaties of in taxi’s in onze stad. De gemeente moet daarom in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:57) een uitzondering opnemen voor aangelijnde hulphonden, waardoor deze dieren hun begeleider kunnen begeleiden naar een publiek toegankelijke plek. Ook moet de gemeente in gesprekken met de stichting Taxibelang Haaglanden blijven benadrukken dat hulphonden moeten worden toegelaten in taxi’s.

  Meer informatie
 • Preventie als uitgangspunt

  Welvaartsziektes, zoals sommige typen diabetes en sommige hart- en vaatziektes, verminderen de kwaliteit van ons leven. Daarnaast veroorzaken ze grote kosten voor ons sociale zorgstelsel. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. Daarom moet de gemeente een gezonde leefwijze stimuleren en zich inzetten voor een groene, gezonde leefomgeving. Daarnaast zet de gemeente in op gifvrije landbouw en gifvrij drinkwater. Groene schoolpleinen stimuleren jongeren om buiten te spelen. Schoolkantines en gemeentelijke restaurants serveren gezonde, duurzame voeding. Den Haag werkt aan een rookvrije openbare ruimte en aan rookvrije terrassen.

  Meer informatie
 • Samen tegen eenzaamheid

  De gemeente steunt initiatieven die eenzaamheid bij ouderen voorkomen en tegengaan. Welzijnsvoorzieningen en -initiatieven worden per wijk in kaart gebracht en waar nodig gestimuleerd. Dagbesteding in de buurt voorkomt vereenzaming.

  De gemeente helpt ouderen en zorgbehoevenden die naar een zorginstelling verhuizen om hun huisdier mee te nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is. Zo hoeven hulpbehoevenden geen afscheid te nemen van hun huisdier.

  Meer informatie
 • Wachtlijsten terugdringen

  Bezuinigingen in de gezondheidszorg hebben gezorgd voor lange wachtlijsten. De bezuinigingen worden teruggedraaid zodat de zorg sneller toegankelijk wordt.

  Meer informatie
 • Zorg op maat

  Den Haag kent 180 verschillende nationaliteiten. Zorgverleners en opvanglocaties houden rekening met de achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers.

  Meer informatie

Het standpunt Zorg is onderdeel van: Zorg, onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws