Raads­vragen Huis­vesting en financiële nood Het Knagertje


Indiendatum: apr. 2011

Gemeenteraadsfractie Den Haag


Den Haag, 6 april 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een werkbezoek aan Knaagdierenopvang Het Knagertje alsmede het bericht van West online van vandaag stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht op West online ?

2. Bent u bekend met het feit dat Het Knagertje als enige knaagdierenopvang in Den Haag een vergunning heeft om ook beschermde dieren zoals jonge hazen en wilde konijnen op te vangen?

3. Bent u bekend met het feit dat Het Knagertje ook dieren in pension neemt van eigenaren die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen in verband met ziekte, vakantie of huisvestingsproblemen?

4. Bent u met mij van mening dat deze pensionfunctie uiterst belangrijk is om het dumpen van dieren tegen te gaan?
Graag een toelichting op uw antwoord.

5. Bent u met mij van mening dat Het Knagertje een belangrijke functie vervult omdat zij ook dieren uit de gemeente Den Haag opvangt als de konijnenopvang waar de gemeente mee samenwerkt, Het Knaaghof, geen plek meer heeft voor nieuwe dieren, Het Knaaghof gesloten is of als daar een besmettelijke ziekte is uitgebroken?
Graag een toelichting op uw antwoord.

6. Bent u bekend met het feit dat Het Knagertje een ernstig ruimtegebrek heeft?

De voorganger van de huidige wethouder Dierenwelzijn, wethouder Baldewsingh, draagt Het Knagertje een warm hart toe. Om de overlast van warmte tegen te gaan heeft deze wethouder ervoor gezorgd dat Het Knagertje over een ventilatiesysteem beschikt.

7. Draagt de huidige wethouder dierenwelzijn Het Knagertje ook een warm hart toe en bent u bereid om mee te denken over een nieuwe locatie voor deze opvang die naast de opvang van konijnen en knaagdieren ook een maatschappelijke functie vervult in de wijk?
Zo is de knaagdierenopvang belangrijk voor de vrijwilligers maar zij zijn ook een erkend stagebedrijf, zij werken samen met organisaties als PsyQ, Bureau Halt en Jeugdzorg en zij geven gastlessen op scholen. Bovendien verzorgen zij knuffeluurtjes bij het verzorgingshuis in de omgeving en plaatsen zij aaibare knaagdieren en konijnen bij de stadsboerderijen.

8. Op het Westhovenplein staat een wijkgebouw dat niet meer in gebruik is. Is de wethouder bereid om te bezien of er mogelijkheden zijn om Het Knagertje om niet te vestigen in dit wijkgebouw?

9. Als vestiging van Het Knagertje in het wijkgebouw niet mogelijk is, bent u dan bereid mee te denken over een alternatieve locatie om niet voor deze sympathieke kleinschalige knaagdierenopvang?

10. Bent u bekend met het feit dat Knaagdierenopvang Het Knagertje in financiële nood zit en bent u daarbij met mij van mening dat het allerminst wenselijk is dat zij hun deuren om deze reden moeten sluiten?

11. Bent u bereid, gezien het feit dat Het Knagertje een maatschappelijke functie vervult in de stad alsmede het feit dat Het Knagertje de gemeentelijke taak voor wat betreft de zorgplicht voor wilde konijnen en hazen vervult, op dit moment in ieder geval een éénmalige bijdrage te geven om de financiële nood te ledigen en het dierenwelzijn van de dieren bij Het Knagertje te waarborgen?

12. Bent u bereid, gezien het feit dat Het Knagertje een maatschappelijke functie vervult in de stad alsmede het feit dat Het Knagertje de gemeentelijke taak voor wat betreft de zorgplicht voor wilde konijnen en hazen vervult, de mogelijkheden te bezien om Het Knagertje een structurele bijdrage te geven?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: apr. 2011
Antwoorddatum: 4 mei 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 6 april 2011 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met het bericht op West online?

Ja

2. Bent u bekend met het feit dat Het Knagertje als enige knaagdierenopvang in Den Haag een vergunning heeft om ook beschermde dieren zoals jonge hazen en wilde konijnen op te vangen?

De opvang en verzorging van wilde dieren is geen taak van de gemeente. Wel heeft de gemeente een overeenkomst met de Haagse Dierenambulance dat wilde dieren die gewond of ziek zijn en worden aangetroffen in de openbare ruimte kunnen worden gemeld. De dierenambulance haalt het gewonde dier dan op. Indien verzorging nodig en zinvol is vindt die plaats bij de Haagse Dierenambulance.

3. Bent u bekend met het feit dat Het Knagertje ook dieren in pension neemt van eigenaren die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen in verband met ziekte, vakantie of huisvestingsproblemen?

Ja

4. Bent u met mij van mening dat deze pensionfunctie uiterst belangrijk is om het dumpen van dieren tegen te gaan? Graag een toelichting op uw antwoord.

Het college is er zich van bewust dat de mogelijkheid om huisdieren bij een pension onder te brengen van belang kan zijn bij het voorkomen van het dumpen van dieren.
Het is echter geen taak van de gemeente om te zorgen voor pensionmogelijkheden in Den Haag.

5. Bent u met mij van mening dat Het Knagertje een belangrijke functie vervult omdat zij ook dieren uit de gemeente Den Haag opvangt als de konijnenopvang waar de gemeente mee samenwerkt, Het Knaaghof, geen plek meer heeft voor nieuwe dieren, Het Knaaghof gesloten is of als daar een besmettelijke ziekte is uitgebroken? Graag een toelichting op uw antwoord.

De gemeente heeft een overeenkomst met de Dierenbescherming Den Haag voor de opvang van gevonden konijnen en knaagdieren. De dieren worden door de Dierenbescherming in beginsel ondergebracht bij het Knaaghof. Indien zich daar om welke reden dan ook problemen voordoen dan beschikt de Dierenbescherming over uitwijkmogelijkheden binnen de gemeente en in de regio.

6. Bent u bekend met het feit dat Het Knagertje een ernstig ruimtegebrek heeft?

Het is de gemeente niet bekend of Het Knagertje ruimtegebrek heeft.

De voorganger van de huidige wethouder Dierenwelzijn, wethouder Baldewsingh, draagt Het Knagertje een warm hart toe. Om de overlast van warmte tegen te gaan heeft deze wethouder ervoor gezorgd dat Het Knagertje over een ventilatiesysteem beschikt.
7. Draagt de huidige wethouder dierenwelzijn Het Knagertje ook een warm hart toe en bent u bereid om mee te denken over een nieuwe locatie voor deze opvang die naast de opvang van konijnen en knaagdieren ook een maatschappelijke functie vervult in de wijk? Zo is de knaagdierenopvang belangrijk voor de vrijwilligers maar zij zijn ook een erkend stagebedrijf, zij werken samen met organisaties als PsyQ, Bureau Halt en Jeugdzorg en zij geven gastlessen op scholen. Bovendien verzorgen zij knuffeluurtjes bij het verzorgingshuis in de omgeving en plaatsen zij aaibare knaagdieren en konijnen bij de stadsboerderijen.

Het Knagertje heeft eerder aangegeven in financiële problemen te verkeren. De gemeente heeft toen aangegeven dat er een betere financiële bedrijfsvoering moet komen. Daarom is het college niet bereid om Het Knagertje steun te verlenen. Daarnaast voldoet de gemeente aan haar wettelijke taken met de overeenkomst met de Dierenbescherming.

8. Op het Westhovenplein staat een wijkgebouw dat niet meer in gebruik is. Is de wethouder bereid om te bezien of er mogelijkheden zijn om Het Knagertje om niet te vestigen in dit wijkgebouw?

Nee, zie antwoord op vraag 7.

9. Als vestiging van Het Knagertje in het wijkgebouw niet mogelijk is, bent u dan bereid mee te denken over een alternatieve locatie om niet voor deze sympathieke kleinschalige knaagdierenopvang?

Nee, zie antwoord op vraag 7.

10. Bent u bekend met het feit dat Knaagdierenopvang Het Knagertje in financiële nood zit en bent u daarbij met mij van mening dat het allerminst wenselijk is dat zij hun deuren om deze reden moeten sluiten?

Nee, zie antwoord op vraag 7.

11. Bent u bereid, gezien het feit dat Het Knagertje een maatschappelijke functie vervult in de stad alsmede het feit dat Het Knagertje de gemeentelijke taak voor wat betreft de zorgplicht voor wilde konijnen en hazen vervult, op dit moment in ieder geval een éénmalige bijdrage te geven om de financiële nood te ledigen en het dierenwelzijn van de dieren bij Het Knagertje te waarborgen?

Nee, zie antwoord op vraag 7.

12. Bent u bereid, gezien het feit dat Het Knagertje een maatschappelijke functie vervult in de stad alsmede het feit dat Het Knagertje de gemeentelijke taak voor wat betreft de zorgplicht voor wilde
konijnen en hazen vervult, de mogelijkheden te bezien om Het Knagertje een structurele bijdrage te geven?

Nee, zie antwoord op vraag 7.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
S. Broers J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer