Haagse partijen slaan de handen ineen voor Laak


13 mei 2022

Maar liefst elf partijen in de Haagse gemeenteraad springen in de bres voor de wijk Laak. Samen leggen zij een lange lijst vragen voor aan het college van burgemeester en wethouders. Dit naar aanleiding van de aanhoudende problematiek en een brandbrief van de bewoners. De vragen gaan onder meer over ongedocumenteerde arbeidsmigranten, parkeerproblematiek en afval.

Hoewel de formatie officieel nog niet wil vlotten, zoeken raadsleden onderling de samenwerking op. ‘Veel van de problemen die zich afspelen in Laak, zijn partij overstijgend’, zegt Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. Zij nam het initiatief een groepje raadsleden te vormen dat zich wil inzetten voor Laak. ‘Al te lang werkt iedereen van hun eigen eilandje. Laak verdient beter en ik hoop dat we dat de komende vier jaar samen kunnen realiseren.’

Onveilig

Bewoners van Laak trekken al geruime tijd aan de bel. De opeenstapeling van problemen in de wijk drijven bewoners tot waanzin. Afval, woonoverlast en criminaliteit zorgen voor een gevoel van onveiligheid. De leefbaarheid in de wijk staat erg onder druk. Zowel de bewoners als de raadsleden vinden dat er meer samenhang moet zijn in het oplossen van de problemen. Losse acties leveren nog te weinig op.

Samenhang

Volgens de raadsleden hangt veel van de problematiek in de wijk samen met de grote hoeveelheid ongedocumenteerde arbeidsmigranten en overbewoning in Laak. Deze groep leeft vaak onder slechte omstandigheden en zijn moeilijker te bereiken. Het college is al langere tijd bezig met initiatieven om arbeidsmigranten in Transvaal beter te informeren over hun rechten. Lesley Arp (SP): ‘Het is belangrijk dat dit ook in Laak gebeurt, zodat we arbeidsmigranten weerbaarder maken tegen uitbuiting en de ellende die daaruit voortvloeit.’


Gerelateerd nieuws

Haagse subsidie voor vleesindustrie onder vuur

De gemeente Den Haag steekt ieder jaar subsidiegeld in de vlees- en zuivelindustrie. Dit ontdekte de Haagse Partij voor de Di...

Lees verder

Gemeente, stop met dieren platmaaien

De Partij voor de Dieren is kritisch over het maaibeleid in de gemeente Den Haag. Te vaak zijn dieren het slachtoffer van vro...

Lees verder