Stop de handel met dieren


Uilenshows, levende kerststallen of rijdende kinderboerderijen, handel met dieren komt regelmatig voor. Dieren zijn er niet voor entertainment of handel. Binnenkort stemt de gemeenteraad over ons voorstel om het gebruik van dieren aan banden te leggen.

Onze idealen

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur

Onze mensen

Robert Barker

Fractievoorzitter

Robert Barker (1987) is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse raad. Sinds 2014 is hij actief voor de partij. Robert vindt dat Partij voor de Dieren kernthema’s, zoals dier, natuur en het milieu, te weinig aandacht krijgen in de huidige politiek. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente is Robert van 2009 tot 2021 werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij het ...

Lees verder

Actueel

Terugblik op de Raad

25 mei 2023

Gespreksleider De zaak rond Richard de Mos heeft de afgelopen tijd als een donderwolk boven de gemeenteraad gehangen. Met de vrijspraak is het van belang om als gemeenteraad stappen vooruit te zetten en duidelijkheid te geven aan de stad. Wij dienden hiertoe een motie in om een gespreksleider aan te stellen. Op die manier kunnen op verschillende onderwerpen gewerkt worden aan het vertrouwen. Dit ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden