Red Madestein!


Partij voor de Dieren voert actie tegen de bomenkap

De gemeente wil ruim 450 bomen kappen in landschapspark Madestein om ruimte te maken voor recreatiepaden. Zonder de nodige natuur- en boomonderzoeken, en zonder instemming van de raad. De Partij voor de Dieren wil terug naar de tekentafel voor een plan dat de natuur beschermt.

Onze idealen

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur

Onze mensen

Actueel

PvdD: Moer­beiboom voor Moerwijk

In Moerwijk verrijst stadsoase DaMoer. Dit toekomstige initiatief van buurtbewoners omvat een sociaal wijkrestaurant, moestuin en voedselbos. Om dit buurtinitiatief te stimuleren plant de Partij voor de Dieren hier een Moerbeiboom. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘Het groen in Moerwijk moeten we koesteren. Mensen zijn gelukkiger met groen in hun omgeving. Het is mooi om te zien dat buurtbe...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid