Zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

De Partij voor de Dieren wil een gezonde samenleving waar iedereen gezond kan eten, bewegen en leven in een gezonde omgeving met voldoende groen en schone lucht. Waar we de kans op een pandemie terugdringen, waarin de gezondheid van mensen belangrijker is dan commerciële belangen, en waarin een robuust zorgstelsel voldoende tijd en ruimte heeft voor iedereen die zorg nodig heeft.

Ook vindt de Partij voor de Dieren creativiteit en vrijheid kernwaarden voor een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Daarnaast vormt goed, toegankelijk onderwijs het fundament voor een vrije, democratische samenleving.

 • Cultuur

  Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

  Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd, niet alleen om meer te kunnen programmeren, maar ook om de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector te kunnen realiseren. Het budget komt op een vergelijkbaar niveau als in de andere G4 steden.

  Meer informatie
 • Gezondheid

  Een gezonde en veilige leefomgeving draagt bij aan het voorkomen van problemen. Als mensen gezonder leven door meer buiten te zijn, veel te bewegen en goed te eten, zijn ze minder vaak ziek en belanden ze minder snel in een zorgtraject. De Partij voor de Dieren legt de nadruk daarom op preventie. Niet alleen bij gezondheid, maar ook bij nieuwe virusuitbraken en bij veiligheid. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben dienen zo goed en snel mogelijk te worden geholpen. Geld mag nooit een reden zijn om geen of ondermaatse hulp en ondersteuning te krijgen.

  Meer informatie
 • Onderwijs

  Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament voor een vrije, democratische samenleving. Het onderwijs zou er een stuk beter voor kunnen staan. Niet elk kind heeft nu dezelfde kans op goed onderwijs.

  De Partij voor de Dieren wil dat het onderwijs niet alleen gericht is op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden maar op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, emotionele, motorische en creatieve vermogens. Scholen horen gericht te zijn op de ontwikkeling van de individuele leerling, niet op het halen van de hoogst mogelijke cijfers. Onderwijs draagt bij aan de bewustwording over de klimaatcrisis, milieuproblematiek en dierenwelzijn en over de rol van de mens hierin.

  Meer informatie
 • Zorg

  Zorg is een recht. De gezondheidszorg in Den Haag moet voor iedereen toegankelijk zijn. De zorg is geen anonieme dienst, maar komt dichtbij: verzorgenden hanteren de menselijke maat.

  Meer informatie

Zorg, onderwijs en cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Eindelijk aan de slag met vrijplaatsenbeleid

  In Amsterdam bestaat er al beleid over vrijplaatsen, in Den haag komt dit beleid er nu ook dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren

 • Alternatieve locatie de Samenscholing

  Terwijl Den Haag beleid ontwikkeld voor vrijplaatsen moet de gemeente dankzij ons voorstel een alternatieve locatie vinden voor vrijplaats de Samenscholing

 • De kip uit het klaslokaal

  De gemeente Den Haag biedt lespakketten aan op scholen die afkomstig zijn van de pluimveesector. Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren komt er geen kip meer de klas in.

 • Duurzaam voedsel

  Door een voorstel van ons gaat de gemeente communiceren op welke wijze we ons de komende jaren gaan inzetten om het biologische en plantaardige voedselaanbod te vergroten

 • Haags Hitteplan tegen hittestress

  Dankzij ons voorstel komen er preventieve maatregelen op en rond zorginstellingen om hittestress bij bewoners tegen te gaan, zoals isoleren, aanleggen van groene daken en gevels en verstening rond gebouwen verminderen

 • Structurele hulp voor sekswerkers

  De gemeente gaat in gesprek met andere steden over structurele financiële hulp aan sekswerkers dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren

 • Permanente winteropvang

  Dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren krijgt Den Haag eindelijk een permanente winteropvang voor alle Haagse dak- en thuislozen.

 • Aanpak pesterijen op scholen van LHBTI+-jongeren

  Er komt een actieplan om de veiligheid van LHBTI+-leerlingen op school te verbeteren en kennisdeling te bevorderen. Naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren

 • Museum Meermanno schrapt fotosessie met roofvogel

  Museum Meermanno heeft afgezien van een geplande fotosessie met een roofvogel naar aanleiding van een brief van de Partij voor de Dieren.

 • Initiatiefvoorstel DierENzorg aangenomen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Terugblik op de raad

7 september 2023

Nieuw Vredenoord Nieuw Vredenoord is een Natuurnetwerk Nederland gebied. Hier dreigen vele honderden bomen gekapt te worden. Wij dienden een motie in om niet tot kap over te gaan voordat de kapvergunning onherroepelijk is. Dit voorstel haalde een meerderheid zodat de bomen nog een tijd blijven staan. Hopelijk wordt uitstel afstel. Madurodam Bij Madurodam staan vele honderden bomen op de nominat...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws