Zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Er gaat weleens wat mis in ons leven. Vaak moet je dan aankloppen bij de gemeente, bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering of voor een vergoeding voor de jeugdzorg. Een betrouwbare, zorgzame gemeente is dan een geruststelling. Maar de overheid moet niet alleen reageren, maar ook activeren. Door goed onderwijs te faciliteren en te zorgen voor een stad vol cultuur verrijkt de gemeente Den Haag.

 • Cultuur

  Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

  Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd, niet alleen om meer te kunnen programmeren, maar ook om de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector te kunnen realiseren. Het budget komt op een vergelijkbaar niveau als in de andere G4 steden.

  Meer informatie
 • Gezondheid

  Een gezonde en veilige leefomgeving draagt bij aan het voorkomen van problemen. Als mensen gezonder leven door meer buiten te zijn, veel te bewegen en goed te eten, zijn ze minder vaak ziek en belanden ze minder snel in een zorgtraject. De Partij voor de Dieren legt de nadruk daarom op preventie. Niet alleen bij gezondheid, maar ook bij nieuwe virusuitbraken en bij veiligheid. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben dienen zo goed en snel mogelijk te worden geholpen. Geld mag nooit een reden zijn om geen of ondermaatse hulp en ondersteuning te krijgen.

  Meer informatie
 • Onderwijs

  Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament voor een vrije, democratische samenleving. Het onderwijs zou er een stuk beter voor kunnen staan. Niet elk kind heeft nu dezelfde kans op goed onderwijs. Een goed cultuurbeleid is van grote waarde voor Den Haag, want kunst en cultuur verrijken het leven en inspireren.

  Meer informatie
 • Zorg

  Zorg is een recht. De gezondheidszorg in Den Haag moet voor iedereen toegankelijk zijn. De zorg is geen anonieme dienst, maar komt dichtbij: verzorgenden hanteren de menselijke maat.

  Meer informatie

Zorg, onderwijs en cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Eindelijk aan de slag met vrijplaatsenbeleid

  In Amsterdam bestaat er al beleid over vrijplaatsen, in Den haag komt dit beleid er nu ook dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren

 • Alternatieve locatie de Samenscholing

  Terwijl Den Haag beleid ontwikkeld voor vrijplaatsen moet de gemeente dankzij ons voorstel een alternatieve locatie vinden voor de Samenscholing

 • De kip uit het klaslokaal

  De gemeente Den Haag biedt lespakketten aan op scholen die afkomstig zijn van de pluimveesector. Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren komt er geen kip meer de klas in.

 • Duurzaam voedsel

  Door een voorstel van ons gaat de gemeente communiceren op welke wijze we ons de komende jaren gaan inzetten om het biologische en plantaardige voedselaanbod te vergroten

 • Haags Hitteplan tegen hittestress

  Dankzij ons voorstel komen er preventieve maatregelen op en rond zorginstellingen om hittestress bij bewoners tegen te gaan, zoals isoleren, aanleggen van groene daken en gevels en verstening rond gebouwen verminderen,

 • Structurele hulp voor sekswerkers

  De gemeente gaat in gesprek met andere steden over structurele financiële hulp aan sekswerkers dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren

 • Museum Meermanno schrapt fotosessie met roofvogel

  Museum Meermanno heeft afgezien van een geplande fotosessie met een roofvogel naar aanleiding van een brief van de Partij voor de Dieren.

 • Initiatiefvoorstel DierENzorg aangenomen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Terugblik op de Raad

25 mei 2023

Gespreksleider De zaak rond Richard de Mos heeft de afgelopen tijd als een donderwolk boven de gemeenteraad gehangen. Met de vrijspraak is het van belang om als gemeenteraad stappen vooruit te zetten en duidelijkheid te geven aan de stad. Wij dienden hiertoe een motie in om een gespreksleider aan te stellen. Op die manier kunnen op verschillende onderwerpen gewerkt worden aan het vertrouwen. Dit ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws