Groen en natuur


Natuur is geen luxe, maar een voor­waarde voor ons bestaan.

Den Haag versteent. In onze stad wordt steeds meer groen opgeofferd voor nieuwbouw. De Partij voor de Dieren is voor verdichting, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze leefomgeving. Meer groen helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt Den Haag een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Groen en natuur

Wat we hebben bereikt

 • Vuurwerkvrije natuurgebieden

  De gemeente gaat zich sterker inzetten voor het al geldende vuurwerkverbod in natuurgebieden. Zo verschijnen er verbodsborden op plaatsen met aantoonbare overlast en informeert de gemeente Hagenaren vooraf over het verbod.

 • Geen paviljoen in het groen

  Er gaat geen groen verloren voor het geplande paviljoen aan de centrumzijde van de Koekamp, dankzij ons aangenomen amendement.

 • Initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen

  ‘De stad gaat voor groen’, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, is door een ruime meerderheid in de Haagse gemeenteraad aangenomen. In het plan staat een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden betrokken.

 • 100.000 euro extra voor meer groen

  Het college trekt 100.000 euro extra uit voor de aanleg van groen naar aanleiding van de actie ‘Dat kan Groener’, van Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA en Haagse Stadspartij. Via een Facebookpagina konden inwoners van Den Haag versteende plekken melden. Uiteindelijk zijn 54 plekken aangemeld die volgens bewoners groener kunnen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Christine Teunissen tijdelijk Tweede Kamerlid PvdD, Robert Barker frac­tie­voor­zitter PvdD Den Haag

Christine Teunissen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren wegens ziekteverlof van Marianne Thieme. Teunissen legt daarvoor haar lidmaatschap van de Eerste Kamer en haar fractievoorzitterschap in de Haagse gemeenteraad neer. Gemeenteraadslid Robert Barker wordt de nieuwe fractievoorzitter van PvdD Den Haag. De beschikbaar gekomen raadszetel zal worden ingevuld door Robin Smi...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws