Groen en natuur


Natuur is geen luxe, maar een voor­waarde voor ons bestaan.

Den Haag versteent. In onze stad wordt steeds meer groen opgeofferd voor nieuwbouw. De Partij voor de Dieren is voor verdichting, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze leefomgeving. Meer groen helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt Den Haag een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Groen en natuur

Wat we hebben bereikt

 • Vuurwerkvrije natuurgebieden

  De gemeente gaat zich sterker inzetten voor het al geldende vuurwerkverbod in natuurgebieden. Zo verschijnen er verbodsborden op plaatsen met aantoonbare overlast en informeert de gemeente Hagenaren vooraf over het verbod.

 • Geen paviljoen in het groen

  Er gaat geen groen verloren voor het geplande paviljoen aan de centrumzijde van de Koekamp, dankzij ons aangenomen amendement.

 • Initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen

  ‘De stad gaat voor groen’, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, is door een ruime meerderheid in de Haagse gemeenteraad aangenomen. In het plan staat een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden betrokken.

 • Eerder herstel Erasmuszone

  De ecologische verbindingszone Erasmuszone ligt er nu niet goed bij. Zij wordt doorkruist door wegen, parkeerplaatsen van autohandelaren, en een enorm bouwproject verrijst vlak naast de zone bij station Moerwijk. Het herstel van deze zone was toegezegd in het coalitieakkoord. Toch was hier in de begroting geen geld voor gereserveerd. Onze aangenomen motie houdt het college aan zijn toezegging: de zone wordt versneld hersteld.

 • Methodische aanpak Aziatische Duizendknoop

  De gemeente sluit zich aan bij het landelijke actieprotocol over de Japanse Duizendknoop. Zo voorkomen we dat de plant zich verspreidt en de natuur overwoekert. Dit dankzij onze motie, die raadsbrede steun heeft gekregen.

 • 100.000 euro extra voor meer groen

  Het college trekt 100.000 euro extra uit voor de aanleg van groen naar aanleiding van de actie ‘Dat kan Groener’, van Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA en Haagse Stadspartij. Via een Facebookpagina konden inwoners van Den Haag versteende plekken melden. Uiteindelijk zijn 54 plekken aangemeld die volgens bewoners groener kunnen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD: 'Geen overbodig asfalt door Koekamp'

De Partij voor de Dieren ziet geen heil in het geplande onverlichte fietspad bij Staatsbosbeheer richting de Boslaan. Het fietspad is onderdeel van de herinrichting van de Koekamp, het groengebied voor Den Haag Centraal. De partij zal tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel indienen om het ‘overbodige en duistere’ fietspad uit de plannen te schrappen.In de plannen van het stadsbestuur voo...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws