245

Groen en natuur

Natuur is van levensbelang. Door steeds meer bebouwing, wegen, recreatie en andere kortetermijnbelangen van de mens is er steeds minder ruimte voor dieren, bomen en struiken. De Partij voor de Dieren wil het waardevolle Haagse groen beschermen, en de versteende wijken vergroenen. Groen is namelijk niet alleen voor de sier. Groen is van levensbelang. Groen beschermt ons tegen water- en hitteoverlast. Zo maakt het ons weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Groen verbindt niet alleen natuurgebieden maar ook mensen met elkaar. De Partij voor de Dieren wil meer groen, en minder grijs.

Den Haag, de Hofstad. Een naam die veel groene verwachtingen wekt. En de stad kent inderdaad een aantal grote natuurgebieden, waar je de rust en de frisse lucht heerlijk kunt opsnuiven.

In veel wijken merk je echter niet dat je je in de 'Hofstad' bevindt. Den Haag versteent. Grote stukken groen verdwijnen ieder jaar voor stenige nieuwbouw.


Groen en natuur

Koester onze natuur

De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor natuur en biodiversiteit.

Helaas worden bomen nog steeds op grote schaal gekapt. Een boom haalt CO2 uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dempend effect bij wateroverlast en droogte en werkt bij hitte net zo verkoelend als tien energieslurpende airco’s. Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het één na beste moment is vandaag.

7 concrete plannen

 1. Meer natuur in en om de stad
 2. Stikstofprobleem oplossen
 3. Kappen met kappen

 1. Geen verstoring van de natuur
 2. Biologische zaden, bloembollen en planten
 3. Langer broedseizoen
 4. Ecologisch beheer

Meer groen in de straat

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op een groene leefomgeving.

Uit onze directe woonomgeving is veel natuur verdwenen. En dat terwijl groene steden en dorpen ons veel opleveren: we besparen energie, hebben minder last van wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Mensen met natuur in hun omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en voelen zich meer verbonden met hun buurt.

De aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuinen en groene speelpleinen moet actief worden gestimuleerd en ondersteund. De regels voor kapvergunningen moeten strenger worden zodat bomen beter beschermd zijn.
Daarnaast moeten er voor nieuwbouw natuurdoelstellingen worden opgesteld en burgers moeten gestimuleerd worden hun tuin natuurlijk in te richten.


6 concrete plannen

 1. Meer groen, minder grijs
 2. Niet bouwen in het groen
 3. Braakliggende terreinen vergroenen

 1. Natuurinclusief bouwen
 2. Van parking naar park
 3. Groene scholen

Laat de kust met rust

De Haagse duingebieden en stranden bieden onze inwoners rust en mooie natuur. Echter, die rust staat onder druk.

De gemeente wil maar wát graag aan de kust bouwen of andere commerciële activiteiten ontplooien. Daarnaast hebben de Haagse duingebieden zwaar te lijden onder de grote stikstofuitstoot. Wij gaan onze kust hiertegen beschermen.

Onze plannen

Becherm het water en waterleven

De Partij voor de Dieren wil schoon oppervlaktewater en schoon grondwater.

Water is van levensbelang. Het is de basis van ons drinkwater en ons voedsel. En de thuisbasis van dieren, insecten en planten. Maar het gaat niet goed met de kwaliteit van het water. Nederland heeft zelfs de slechtste waterkwaliteit van Europa. Planten en dieren sterven hierdoor uit. En onze volksgezondheid komt erdoor in gevaar.

2 concrete plannen

 1. Diervriendelijke oevers, wateren en afrasteringen
 2. Een schoon milieu

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur