We beschermen de kust


De Haagse duingebieden en stranden bieden onze inwoners rust en mooie natuur. Echter, die rust staat onder druk. De gemeente wil maar wát graag aan de kust bouwen of andere commerciële activiteiten ontplooien. Daarnaast hebben de Haagse duingebieden zwaar te lijden onder de grote stikstofuitstoot. Wij gaan onze kust hiertegen beschermen.

De Noordzee kan een stuk gezonder. De gemeente zet zich daar actiever voor in. Samen met het Rijk gaat Den Haag aan de slag om de biodiversiteit en ecologie in de Haagse kustwateren te herstellen. Prioriteit geven we aan het herstel van oesterbanken. Daarnaast zorgt de gemeente voor schone stranden. Ook beschermen we de kust. Daarom staan we geen extra strandbebouwing toe. Het aantal strandpaviljoens dat het hele jaar open is wordt niet uitgebreid. De gemeente looft een jaarlijkse award uit aan de strandtent die het meest duurzaam is.

Het Zuiderstrand is er voor de natuur en de rust van iedereen. Er is daarom geen plaats voor commerciële activiteiten. Het contract voor de strandhuisjes bij Kijkduin wordt niet verlengd. Ook wordt de stikstofuitstoot verlaagd door autoverkeer te ontmoedigen en parkeerplaatsen om te vormen naar natuur. Ook kijken we naar alternatieven voor de vuurstapel op het Zuiderstrand.

Het standpunt We beschermen de kust is onderdeel van: Koester onze natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws