Amen­dement Just Kiss and Ride


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake vaststelling voorontwerp Kijkduin Bad - Deltaplein & omgeving (RIS313354).

Besluit om dictumpunt I als volgt aan te passen:

  • het voorontwerp voor de herinrichting van Deltaplein & omgeving vast te stellen met dien verstande dat op het Deltaplein en op de Kijkduinsestraat geen standplaats komt voor touringscars en taxi’s, maar een afzetplek.

Toelichting:

Naast het Deltaplein bevinden zich de kwetsbare Natura2000 gebieden Westduinpark en Solleveld. Deze hebben veel last van stikstofuitstoot. Extra uitstoot moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt. Het is daarom onlogisch om touringcars en taxi's naast dit plein te laten rijden. Zo zorgen stationaire touringcars met draaiende motor voor een slechte luchtkwaliteit en voor stikstofuitstoot.

Er is hier verder weinig openbare ruimte en er staan vaak lange files al vanaf de Lozerlaan. Verder ontsieren touringcars de nieuwe entree. Het is daarom wenselijk om voetgangers, fietsers en openbaar vervoer voorrang te geven.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Youssef Assad
D66
Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, DENK, PVV, Forum voor Democratie