Stik­stof­pro­bleem oplossen


De Haagse natuurgebieden hebben zwaar te lijden onder een veel te hoge stikstofneerslag. De Partij voor de Dieren wil daarom dat ingezet wordt op een afname van de stikstofuitstoot. Dit kan door de bio-industrie af te schaffen en in Den Haag in te zetten om minder autoverkeer. Daarom willen we dat de milieuzone wordt uitgebreid en autoverkeer wordt ontmoedigd. Zo veel mogelijk asfalt en parkeerplaatsen moeten worden omgezet naar natuur.

Ook dient er kritisch gekeken te worden naar horecagelegenheden en evenementen in en rondom kwetsbare natuurgebieden, zoals de vuurstapels. Bij deze keuze moet de gemeente natuurbescherming vooropstellen.

De Raad van State heeft een streep gezet door de bouwvrijstelling. De gemeente moet hier niet de ogen voor sluiten. De gemeente moet inzetten op natuurherstel en er moeten geen plannen meer vastgesteld worden zonder de nodige stikstofberekeningen in de bouwfase. Verder komt moet er een duidelijk overzicht komen van welke bouwplannen in gevaar komen door hun stikstofuitstoot.

Het standpunt Stikstofprobleem oplossen is onderdeel van: Groen en natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws