Motie Duik niet weg voor gevolgen wegvallen bouw­vrij­stelling


10 november 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht (RIS313261).

Constaterende, dat:

  • er nog geen natuurvergunning is verleend die toeziet op stikstofuitstoot voor de realisatie van de geplande woningbouw;

  • er binnen 4 kilometer van het plangebied twee Natura 2000-gebieden liggen (Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal) die onder druk staan door een overschot aan stikstof;

  • de stikstofberekeningen waar het bestemmingsplan vanuit gaat gebaseerd zijn op de bouwvrijstelling (o.a. pagina 60 van het bestemmingsplan en pagina 4 van het daaraan bijgevoegde stikstofonderzoek);

  • de bouwvrijstelling niet meer toegepast kan worden gegeven de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022.


Overwegende, dat:

  • het vooralsnog onduidelijk is wat de gevolgen van het wegvallen van de bouwvrijstelling zijn voor de (tijdige) uitvoerbaarheid van dit project aangezien er geen stikstofberekening beschikbaar is voor de bouwfase.


Roept het college op:

  • de gemeenteraad zo snel mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase bij dit project en welke invloed dit heeft op de uitvoerbaarheid van het bouwplan.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SPStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

VVD, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Amendement Leg beloofde groene ruimten vast

Lees verder

Motie Laat bewoners en raad meedenken over park Madestein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer