Successen

Sinds 2010 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Den Haag. Een primeur!

We zijn de eerste politieke partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Ook in Den Haag, want een betere wereld begint heel dichtbij.

Met onze komst in Den Haag hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. We zetten ons in voor de waarden die er echt toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier.

En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. Onze oproep om economische groei als probleem te zien, en niet als oplossing, vindt steeds meer weerklank.

We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden.

Actiepartij


Ook buiten de raadzaal zijn we actief. We voeren actie, bijvoorbeeld tegen bomenkap, gifgebruik in het groen en knalvuurwerk.

Hieronder vind je een greep uit onze successen in de afgelopen jaren:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010