Motie Breid (Ster)fiets­netwerk uit


6 oktober 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 oktober 2022, ter bespreking van vaststelling Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug voor langzaam verkeer (onderdeel No-Regret).

Constaterende, dat:

  • de projectkosten voor het realiseren van de onderdoorgang Trekvlietbrug zijn geraamd op € 9.500.000,-

  • deze onderdoorgang deel uitmaakt van het No-Regretpakket;

  • deze maatregel er voor zorgt dat fietsers vanaf het centrum voortaan via de Poolsterstraat kunnen fietsen om zo de kruising Binckhorstlaan/Mercuriusweg te vermijden.

Overwegende, dat:

  • een fietsvriendelijke Pletterijkade inclusief een 2 richtingen fietsoversteek Rijswijkseplein (verbinding Pletterijkade – Scheepmakersstraat/Trekvlietplein) in planvoorbereiding is;

  • het deel tussen het Trekvlietplein en de nieuwe onderdoorgang Trekvlietbrug een ontbrekende schakel vormt op het Trekfietstrace.

Verzoekt het college:

  • om bij de uitwerking van het Waterfrontpark de fietser en voetganger op 1 te zetten en een directe (ster)fietsroute te realiseren voor fietsers, inclusief voorzieningen voor de voetgangers.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Lesley Arp
SP

Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, DENK