Motie Zeehon­den­strand als rustplek


6 oktober 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 oktober 2022, ter bespreking van het initiatiefvoorstel Geef de zeehond een rustplek.

Overwegende, dat:

  • de zeehond steeds vaker op de Haagse stranden te vinden is;

  • het strand en de rotsblokken bij de Havenhoofden natuurlijke verblijfplaatsen zijn voor zeehonden;

  • zieke en gewonden zeehonden verzwakt op de Haagse stranden aanspoelen;

  • de Dierenambulance Den Haag en Omstreken de instantie is die Eerste Hulp bij Zeehonden uitvoert als een dier in nood verkeert op Haagse stranden.

Constaterende, dat:

  • het strand steeds drukker is geworden door recreatie, strandtenten en strandhuisjes;

  • het strand verdeeld is in verschillende zones (bijvoorbeeld stille strand en sportstrand);

  • bij de zonering van het strand de behoefte voor rustplekken op het strand voor zeehonden nog niet is meegenomen;

Verzoekt het college:

  • te bezien in samenspraak met de Dierenambulance en andere zeehondenorganisaties welke stukken strand in aanmerking komen voor rustplekken voor zeehonden en hoe hier invulling aan te geven;

  • de bebording bij de strandopgangen daarop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Lesley Arp
SP

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij


Adeel Mahmood
DENK


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA