Geen verstoring van de natuur


Heel Den Haag wil kunnen genieten van de rust en schoonheid van de natuur om ons heen. Ook de Haagse dieren. Daarom is het belangrijk ook voor hen ruimte te reserveren. Natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, zijn hier expliciet voor bedoeld. Het is dan ook belangrijk om in beschermde natuurgebieden heel terughoudend om te gaan met recreatie. Die mag nooit ten koste gaan van de natuur.

Ook andere menselijke activiteiten kunnen de natuur verstoren. Denk aan (wegen)bouwwerkzaamheden, vuurwerkshows, of evenementen tijdens het broedseizoen. De gemeente moet terughoudend zijn met het verlenen van vergunningen voor zulke activiteiten.

Verlichting

Verlichting is voor veel (nacht)dieren een stoorzender. Nachtdieren zoals vleermuizen raken door verlichting gedesoriënteerd en kunnen hierdoor verongelukken tijdens hun vlucht. Vleermuizen mijden niet alleen daglicht, maar ook kunstmatige verlichting. De verstoring kan leiden tot een negatieve populatieontwikkeling.

Op plaatsen waar verlichting toch noodzakelijk is en die zich in het leefgebied van vleermuizen bevinden, kan daarom beter gebruik worden gemaakt van vleermuisvriendelijke lampen. Daarnaast moet Den Haag een plan opstellen om lichtvervuiling in de ecologische verbindingszones, groengebieden en parken terug te dringen en nieuwe lichtvervuiling te voorkomen. Ook moet de gemeente plekken in de stad waar dimbare verlichting met sensoren kan worden geplaatst inventariseren.

Het standpunt Geen verstoring van de natuur is onderdeel van: Dieren in het wild Groen en natuur

Geen verstoring van de natuur

Wat we hebben bereikt

  • Haagse natuur­ge­bieden vuur­werkvrij

    Op aandringen van de Partij voor de Dieren wordt het afsteken van vuurwerk in natuurgebieden verboden. Natuurgebieden worden toegevoegd aan de vuurwerkvrije zones.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Succes! We laten de kust met rust!

Strandtenten plan van de baan

Tijdens de raad werd een voorstel besproken dat belangrijk is voor de rust aan de kust. Het college wilde zes strandpaviljoens toestaan om het hele jaar rond open te blijven. De Partij voor de Dieren is tegen deze permanente kustbebouwing. Een aantal van de beoogde strandtenten staan bovendien op een plek die grenst aan Natura-2000 gebied. De duinen hebben dynamische grenzen, gevormd door de wind....

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws