Gewonde mensen, doods­bange dieren en bekogelde hulp­ver­leners: een nieuwe traditie?!


19 januari 2024

De eerste oproepen voor een vuurwerkverbod verschenen al in het nieuws, terwijl hulpverleners nog met man en macht hun best deden om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch wordt ook dit jaar weer krampachtig vastgehouden aan een uit de hand gelopen traditie. Jaarlijks neemt het draagvlak hiervoor af. Niet alleen vanwege de doodsbange dieren en mensen, de milieuschade en de maatschappelijke kosten, maar ook vanwege het toenemende geweld richting hulpverleners.

Incidenten

Nog voordat het daadwerkelijk oudejaarsavond is, verschijnen de meldingen over “incidenten” waarbij vuurwerk als wapen of als explosief is ingezet. Van opgeblazen bushokjes en portieken die worden vernield, tot aan hulpverleners die worden bekogeld met vuurwerk. Het zijn gebeurtenissen die inmiddels synoniem zijn aan deze jaarlijkse traditie. Het lijkt wel of we gevoelloos zijn geworden voor dit geweld. De politieke partijen die tegen een vuurwerkverbod zijn, kopen hun schuldgevoel af met de oproep ‘handen af van onze hulpverleners’, alsof dat ook maar enig effect heeft. Ook dát begint een jaarlijkse traditie te worden.

Vuurstapels

En alsof al dat vuurwerkgeweld nog niet genoeg is, zagen we in Den Haag als klap op de vuurpijl het vervroegd ontsteken van de enorme vuurstapels. De reden voor het toestaan van deze mega-fik, is dat de gemeente bang is dat bewoners gaan rellen als dit niet wordt toegestaan. De stad wordt gegijzeld door een traditie van geweld op een dag die feestelijk zou moeten zijn, maar inmiddels vooral desastreuze gevolgen heeft voor mens, dier en natuur.

Alternatieven voor vuurwerk

Het is dan ook niet voor niets dat er bij verschillende gemeenten, zoals Zoetermeer, actief wordt ingezet op alternatieven. Een lichtshow bij de gemeentelijke nieuwjaarsviering getuigt van lef en een luisterend oor richting de jaarlijkse oproepen van hulpverleners en politie. Hoe vaak moeten hulpdiensten nog aangeven dat de politiek actie moet nemen en een landelijk vuurwerkverbod moet invoeren? Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid zei onlangs in debat met de Partij voor de Dieren nog dat zij wel weet dat hulpverleners, burgemeesters en politie oproepen tot een totaalverbod op vuurwerk, maar dat zij het ‘daar niet mee eens is’.

Vuurwerkverbod

De bal ligt dus bij de gemeenten. Burgemeester van Zanen zou als goed voornemen voor 2024 het goede voorbeeld van de burgervader van Zoetermeer moeten volgen. Laten we als stad van Vrede en Recht een einde maken aan de traditie van vooruitschuiven. De burgemeester moet vuurwerk verbieden in Den Haag, inzetten op alternatieven zoals een licht- of droneshow op de Hofvijver en bij het Rijk veel harder met de vuist op tafel slaan dat een landelijk verbod op consumentenvuurwerk er al jaren geleden had moeten zijn.Gerelateerd nieuws

Terugblik op de raad

Woensdag 20 december debatteerde de Haagse raad over de begroting van 2024-2027, de eerste begroting waarin volop in dieren e...

Lees verder

Den Haag stemt in met ambitieus 'Stuur op Klimaat' plan

In een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst heeft de gemeenteraad van Den Haag het initiatiefvoorstel 'Stuur op klim...

Lees verder