Stoppen met consu­men­ten­vuurwerk


Vuurwerk is geen speelgoed

De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk. De gemeente zet in op een landelijk vuurwerkverbod. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, breidt de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones uit waar sprake is van overlast voor mens en dier: in natuurgebieden en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De gemeente hanteert een ruime bufferzone bij vuurwerkvrije zones rondom de dierenverblijven. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd. De gemeente geeft geen subsidie aan evenementen die vuurwerk afsteken tijdens het broedseizoen.

De Scheveningse en Duindorpse vuurstapels kunnen niet op de huidige manier voortgezet worden. Zij moeten aan alle wettelijke veiligheidseisen gaan voldoen en worden vergunningsplichtig. Indien de bouwers niet aan de wettelijke veiligheidseisen kunnen voldoen, vinden de vuurstapels geen doorgang.

Het standpunt Stoppen met consumentenvuurwerk is onderdeel van: Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws