Stoppen met consu­men­ten­vuurwerk


Vuurwerk is geen speelgoed

De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk. De gemeente zet in op een landelijk vuurwerkverbod. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, breidt de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones uit waar sprake is van overlast voor mens en dier: in natuurgebieden en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De gemeente hanteert een ruime bufferzone bij vuurwerkvrije zones rondom de dierenverblijven. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd. De gemeente geeft geen subsidie aan evenementen die vuurwerk afsteken tijdens het broedseizoen.

De Scheveningse en Duindorpse vuurstapels kunnen niet op de huidige manier voortgezet worden. Zij moeten aan alle wettelijke veiligheidseisen gaan voldoen en worden vergunningsplichtig. Indien de bouwers niet aan de wettelijke veiligheidseisen kunnen voldoen, vinden de vuurstapels geen doorgang.

Het standpunt Stoppen met consumentenvuurwerk is onderdeel van: Minder open vuur Veiligheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Terugblik op de gemeen­teraad

1 december 2022

Vuurwerk Robin diende drie moties over de jaarwisseling. Allereerst over een voorstel over de vuurstapels. Zodra de bouwers zich niet aan de regels houden of het weer voor gevaarlijke situaties kan zorgen, dat de gemeente meteen ingrijpt. Dit voorstel is gelukkig met een ruime meerderheid aangenomen. Daarnaast pleitten we voor ruime bufferzones bij vuurwerkvrije zones bij de komende jaarwisseling...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws