Bijdrage Evaluatie jaar­wis­seling


Cie Bestuur

11 februari 2020

Voorzitter,

Wat fijn dat we allemaal weer met al onze vingers en ogen aanwezig kunnen zijn om de evaluatie van de jaarwisseling te bespreken. Helaas is dat niet het geval voor de vele slachtoffers die weer gevallen zijn tijdens het gevaarlijkste feest van het jaar.

De Partij voor de Dieren wil graag haar waardering uitspreken voor alle hulpdiensten die weer met gevaar voor eigen leven de straat op zijn gegaan om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ook onze complimenten voor de aanvullende maatregelen die getroffen zijn in aanloop naar 31 december.

Desalniettemin ontvangen we voor de aangerichte schade weer een rekening die -net als de vuurstapels vorig jaar - onacceptabel hoog is. Is de burgemeester het daarmee eens? Wat zouden we voor dat geld een hoop leuke feestjes in de stad kunnen financieren als we al die vuur- en vuurwerkschade niet zouden hebben. En zou de burgemeester willen onderzoeken of het mogelijk is om de vernielde tram- en bushaltes bij vervanging van een groen dak te voorzien?

Voorzitter, ik vond het jammer om te lezen dat er weer minder voorlichting is gegeven op scholen. Vorig jaar heeft mijn fractie een toezegging van de burgemeester gekregen dat zij na zou gaan waarom sommige scholen niet gekozen hebben voor de voorlichting over vuurwerk. Is dat ooit gebeurd? Kan de burgemeester ook aangeven hoe het komt dat het aantal vuurwerk voorlichtingen op scholen weer is gedaald? Ook vraagt mijn fractie zich of de burgemeester zich al heeft gebogen over de kwesties van verplichte vuurwerkvrije zones uitbreiden en het verbod van vuurwerk afsteken in de natuur. Graag een reactie.

Voorzitter, het afsteken van vuurwerk is met goede reden het hele jaar door verboden. Het zal niemand ontgaan zijn dat wij als Partij voor de Dieren al sinds onze oprichting pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dat houdt in een verbod op zowel de vuurwerk categorieën F3 én F2. Want veilig vuurwerk bestaat niet. Siervuurwerk was dit jaar weer verantwoordelijk voor 55% van de letsels. Daarnaast is zo’n verbod beter te handhaven, zegt ook de politie. Ook de honden, katten en vogels die vaak doodsbang zijn voor vuurwerk zijn niet gebaat met een gedeeltelijk verbod. Siervuurwerk draagt bovendien net zo goed bij aan lucht- en milieuvervuiling. Wat het kabinet nu voorstelt is half werk.

Wij kunnen als gemeente vooruitstrevend zijn door een totaalverbod in te voeren. Daarmee geven we ook een signaal af naar het Rijk. Graag een reactie van de burgemeester. De Partij voor de Dieren wil , net als Rotterdam, in de APV een totaalverbod opnemen op het afsteken van consumentenvuurwerk in de categorieën F2 en F3. Daarnaast wil mijn fractie ook het voorbeeld van Rotterdam volgen door binnen de mogelijkheden van de wet de verkoop van consumentenvuurwerk zoveel mogelijk te beperken. Denk bijvoorbeeld bijvoorbeeld aan een uitsterfbeleid voor vuurwerkverkopers, door geen nieuwe vergunningen te verlenen voor het verkopen van vuurwerk. Graag een reactie van de burgemeester.