Leonie Gerritsen


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger en -mede­werker

Leonie (1986) is sinds het voorjaar van 2018 werkzaam bij de Haagse fractie van de Partij voor de Dieren als fractievertegenwoordiger. Inmiddels is Leonie ook fractiemedewerker, zodat zij zich volledig kan focussen op de gemeenteraadsfractie. Daarvoor werkte zij in het voortgezet onderwijs.
Als activiste zet ze zich in voor dierenrechten, veganisme, klimaat en natuur. Zij vindt dat langetermijnvisie en idealisme een grotere rol zouden moeten spelen in de politiek.

“Bij de Partij voor de Dieren kan ik me politiek inzetten voor mijn idealen en strijden voor dierenrechten en duurzaamheid.”

In de gemeenteraad houdt Leonie zich onder andere bezig met het waarborgen van groen, duurzaamheid en een goed klimaat bij stadsontwikkeling en evenementen. Zelf is ze is gek op live muziek en bezoekt zoveel mogelijk concerten en festivals.

“Ik hou heel veel van Den Haag en ik zet me in voor een diervriendelijke, duurzame, groene hofstad.”

Gerelateerd

Verbe­terde samen­werking tegen dieren­mis­han­deling

Organisaties slaan handen ineen

De gemeenteraad ontving goed nieuws over een belangrijke stap in de aanpak van dierenmishandeling. Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren Den Haag, is dierenmishandeling opgenomen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid 2019-2022. Hierdoor wordt een intensievere samenwerking opgezet tussen de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID), de NVWA, de (dieren)politie en de gemeente...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws