Veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger.

Als emancipatiebeweging voelt de Partij voor de Dieren zich zeer verwant met de strijd van andere emancipatiebewegingen. Martin Luther King en zijn familie streden niet alleen tegen racisme, maar ook tegen de uitbuiting van dieren. Begin vorige eeuw streden veel suffragettes niet alleen voor vrouwenrechten, maar ook voor dierenrechten. En Gandhi streed eveneens voor mensen- en dierenrechten. Het met respect omgaan met anderen strekt zich uit tot voorbij de menselijke soort. Ook het recht op privacy is nauw verweven met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van anderen.

 • Behoorlijk bestuur

  Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Bewoners krijgen daarom meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming.

  Meer informatie
 • Discriminatie

  Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling - zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) - zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.

  Meer informatie
 • Hulpverleners

  Hulpverleners houden de stad gaande. Zij moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen. Mensen die taken van hulpverleners verstoren, worden streng aangepakt.

  Om de veiligheid te kunnen waarborgen, heeft de gemeente voldoende handhavers nodig. De gemeente trekt hier extra geld voor uit.

  Meer informatie

  Standpunten

 • Sociaal Den Haag

  In Den Haag hebben we oog voor elkaar en helpen we wie dat nodig heeft. Mededogen, solidariteit en oog voor het individu zijn daarin leidend.

  Meer informatie
 • Veiligheid

  Het beschermen van burgers is een van de eerste en belangrijkste overheidstaken. Een veilig gevoel vergroot de leefbaarheid van de stad.

  Meer informatie
 • Privacy

  De Partij voor de Dieren wil de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers garanderen. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Het recht op privacy is nauw verweven met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van anderen.

  De gemeente verzamelt geen onnodige persoonsgegevens. Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden. De gemeente verzamelt en bewaart ook geen herleidbare persoonsgegevens via wifi-tracking. Bij parkeerautomaten blijft het mogelijk anoniem te betalen, zonder verplichting tot het invoeren van een kenteken of andere tot personen herleidbare gegevens. Er komt een privacyvriendelijke, geanonimiseerde afvalpas.

  De gemeente gaat voorzichtig om met persoonsgegevens in haar beheer. Het opslaan van gegevens mag alleen voor concrete, afgebakende doelen en als er een wettelijke grondslag toe is. De gemeente geeft burgers inzicht in wie toegang heeft tot zijn/haar gegevens en in het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

  Preventief fouilleren mag uitsluitend als tijdelijke maatregel en bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. De resultaten worden na elke maatregel geëvalueerd.

  Advertentieborden met gezichtsherkenning worden verboden.

  Meer informatie

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Wat we hebben bereikt

 • Vuurwerkvrije natuurgebieden

  De gemeente gaat zich sterker inzetten voor het al geldende vuurwerkverbod in natuurgebieden. Zo verschijnen er verbodsborden op plaatsen met aantoonbare overlast en informeert de gemeente Hagenaren vooraf over het verbod.

 • Gemeente Den Haag zegt onderzoek naar uitbreiding vuurwerkvrije zones toe

  Aangespoord door onze motie zegde het college toe te onderzoeken waar in Den Haag nog meer vuurwerkvrije zones zouden kunnen worden ingesteld.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD wil weer jaar­wis­seling zonder consu­men­ten­vuurwerk

Als de landelijke overheid dit jaar geen vuurwerkverbod invoert, moet de gemeente Den Haag dat doen. Hier pleit de Partij voor de Dieren voor. Robert Barker, fractievoorzitter PvdD Den Haag: ‘Het verbod heeft vorig jaar gezorgd voor aanzienlijk minder schade en minder gewonden. Met een vuurwerkverbod beperken we de druk op de overbelaste ziekenhuizen en politie.’ De vorige jaarwisseling - met vuu...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws