Veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger.

Als emancipatiebeweging voelt de Partij voor de Dieren zich zeer verwant met de strijd van andere emancipatiebewegingen. Martin Luther King en zijn familie streden niet alleen tegen racisme, maar ook tegen de uitbuiting van dieren. Begin vorige eeuw streden veel suffragettes niet alleen voor vrouwenrechten, maar ook voor dierenrechten. En Gandhi streed eveneens voor mensen- en dierenrechten. Het met respect omgaan met anderen strekt zich uit tot voorbij de menselijke soort. Ook het recht op privacy is nauw verweven met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van anderen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Christine Teunissen tijdelijk Tweede Kamerlid PvdD, Robert Barker frac­tie­voor­zitter PvdD Den Haag

Christine Teunissen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren wegens ziekteverlof van Marianne Thieme. Teunissen legt daarvoor haar lidmaatschap van de Eerste Kamer en haar fractievoorzitterschap in de Haagse gemeenteraad neer. Gemeenteraadslid Robert Barker wordt de nieuwe fractievoorzitter van PvdD Den Haag. De beschikbaar gekomen raadszetel zal worden ingevuld door Robin Smi...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws