Vredespaleis

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Als emancipatiebeweging voelt de Partij voor de Dieren zich zeer verwant met de strijd van andere emancipatiebewegingen. Martin Luther King en zijn familie streden niet alleen tegen racisme, maar ook tegen de uitbuiting van dieren. Begin vorige eeuw streden veel suffragettes niet alleen voor vrouwenrechten, maar ook voor dierenrechten. En Gandhi streed eveneens voor mensen- en dierenrechten. Het met respect omgaan met anderen strekt zich uit tot voorbij de menselijke soort. Ook het recht op privacy is nauw verweven met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van anderen.

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Sociaal Den Haag

In Den Haag hebben we oog voor elkaar en helpen we wie dat nodig heeft. Mededogen, solidariteit en oog voor het individu zijn daarin leidend.

6 concrete plannen

 1. Basisinkomen voor iedereen
 2. Voedselbank
 3. Een sociaal vangnet voor iedereen

 1. Dakloosheid bestrijden
 2. Betaalbaar wonen
 3. Bescherming van sekswerkers

Discriminatie

Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling - zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) - zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.

3 concrete plannen

 1. Geen Zwarte Piet
 2. Vluchtelingenopvang
 3. Inclusiviteit

Behoorlijk bestuur

Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Bewoners krijgen daarom meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming.

4 concrete plannen

 1. Demonstratierecht
 2. Contact met de gemeente
 3. Openbaar bestuur

 1. Lokale democratie

Hulpverleners

Hulpverleners houden de stad gaande. Zij moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen. Mensen die taken van hulpverleners verstoren, worden streng aangepakt.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen, heeft de gemeente voldoende handhavers nodig. De gemeente trekt hier extra geld voor uit.

Onze plannen

Veiligheid

De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om de stad op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.

5 concrete plannen

 1. Verstandig lachgasbeleid
 2. Bescherming van sekswerkers
 3. Een zinnig drugsbeleid

 1. Aanpak van huiselijk geweld
 2. Stoppen met consumentenvuurwerk

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur