Verstandig lach­gas­beleid


Met de toenemende populariteit van lachgas is er ook sprake van toenemende overlast. Naast de gevaren voor de gezondheid en de verkeersveiligheid, zorgt het lachgasgebruik namelijk voor veel vervuiling. Niet alleen komen de patronen en ballonnen in grote hoeveelheden op straat en in de natuur terecht, ook het gas zelf is schadelijk voor het milieu. Lachgas bevat N2O, oftewel distikstofmonoxide. De broeikaswerking van deze stof is 250/300 maal groter dan die van CO2. Eén ballon met lachgas staat gelijk aan 15 kilometer autorijden of het verbranden van een liter benzine of diesel, heeft Milieudefensie berekend.

Wat erg zorgelijk is, is dat het gas nu overal verkrijgbaar is. Zowel in winkels als via internet. Dit betekent dat ook kinderen makkelijk aan deze drug kunnen komen. Het is daarom onwenselijk dat lachgas overal vrij te verkrijgen is en hier geen controle op is. Daarnaast zorgt het gebruik van lachgas voor veel vervuiling op straat en in de natuur en daarom is de Partij voor de Dieren voor een verbod op verkoop en gebruik in de openbare ruimte. Ook de geluidsoverlast die gebruikers nu regelmatig veroorzaken zou hiermee kunnen worden aangepakt.

Het standpunt Verstandig lachgasbeleid is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer