Bouwen en wonen


Niet bouwen in het groen.

Den Haag kampt met een groeiende vraag naar woningen. Het is de taak van de gemeente om te zorgen dat die groei niet ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente volbouwen is niet de oplossing. De Partij voor de Dieren zet in op de herontwikkeling van al bebouwde gebieden. Open ruimte blijft behouden en wordt in bestemmingsplannen beschermd.

Prettig wonen gaat niet alleen om stapels stenen, maar ook om de samenleving eromheen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Den Haag moet voor ieder wat wils bieden.

 • Een groeiende stad

  Den Haag wordt steeds voller. Het inwoneraantal zal in de komende jaren richting de 600.000 stijgen. Het is aan de gemeente om te borgen dat alle Hagenaren prettig kunnen blijven leven in de stad.

  Meer informatie
 • Prettig wonen in Den Haag

  Iedereen wil kunnen sporten, moet weleens naar de huisarts, of wil tot rust komen in het park om de hoek. De gemeente moet erop letten dat er voor alle bewoners genoeg voorzieningen zijn.

  Meer informatie
 • Spuiforum/Amare

  In het gebied rond het Spuiplein wordt een nieuw onderkomen gebouwd voor o.a. het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. Dit onderkomen heeft al verschillende namen gekend: Spuiforum, OCC, Spuikwartier en nu Amare. De Partij voor de Dieren heeft al vanaf begin aangegeven dat het megalomane plan geen doorgang zou moeten vinden. De bouw zou oorspronkelijk al 177,4 miljoen euro kosten. Dit bedrag had volgens de Partij voor de Dieren veel beter besteed kan worden aan een schoner leefmilieu, meer groen en een aangenamere stad voor mens en dier. Ook was vanaf het begin duidelijk dat projectontwikkelaars een carte blanche kregen en dit project gedoemd was om in kosten uit te lopen. Uiteindelijk is dit ook gebleken en is de bouw jaren uitgelopen en zijn de kosten met 46 miljoen toegenomen. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het stadsbestuur de gemeenteraad hierover onjuist heeft geïnformeerd.

  Tijdens de debatten heeft de Partij voor de Dieren steeds ook aandacht gevraagd voor renovatie van de Anton Philipszaal en het creëren van een groen Spuiplein. Verder komen op initiatief van de Partij voor de Dieren nestplaatsen voor slechtvalken en gierzwaluwen.

  Meer informatie

Bouwen en wonen

Wat we hebben bereikt

 • Monument Plein 1813 gered van sloop

  Mede dankzij het juridische onderzoek van de Partij voor de Dieren heeft Israël afgezien van de vestiging van zijn ambassade in het Rijksmonument aan Plein 1813. Daarmee zijn de beeldbepalende kastanjes en het monumentale interieur voor vernietiging behouden.

 • Natuurinclusief bouwen op de Binckhorst

  Dankzij onze aangenomen motie wordt de herontwikkeling van de Binckhorst een pilotproject voor natuurinclusief bouwen. Er is aandacht voor nestlocaties voor vogels en insecten en voor ecologisch waardevol groen. Dit is in de beleidsregels vastgelegd. De Titaan, een bedrijfsverzamelgebouw, krijgt zo veel mogelijk natuurinclusieve elementen.

 • Gemeenteraad wil klimaatneutrale huurwoningen

  Het college heeft de Haagse woningcorporaties gevraagd een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van sociale huurwoningen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van de Partij voor de Dieren dat hiertoe opriep. Het energiezuinig maken van sociale huurwoningen en het gebruik van schone energie doet de CO2-uitstoot van de stad fors afnemen, een noodzakelijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Een paradijs voor ontwik­ke­laars, maar niet voor burgers en onder­nemers

De Binckhorst wordt herontwikkeld van industrieterrein tot woon-werkwijk. De Partij voor de Dieren vindt dat er veel mis gaat en dat de gemeente zijn oren laat hangen naar projectontwikkelaars. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘De ontwikkelaars met het grote geld hebben het voor het zeggen en de gemeente laat ze begaan.’ Miljoenen Woensdag vergadert de gemeenteraad ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws