Bouwen en wonen


Niet bouwen in het groen.

In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. De gemeente volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Den Haag onleefbaar. Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden gestimuleerd. Binnenstedelijk bouwen wordt de norm. We zetten in op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen.

Bouwen en wonen

Wat we hebben bereikt

  • Den Haag gaat natuurinclusief bouwen

    Na een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Den Haag aan de slag met ‘natuurinclusief bouwen’. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd.

  • Gemeenteraad wil klimaatneutrale huurwoningen

    Het stadsbestuur gaat de Haagse woningcorporaties vragen een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van sociale huurwoningen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van de Partij voor de Dieren dat hiertoe oproept. Het energiezuinig maken van sociale huurwoningen en het gebruik van schone energie doet de CO2-uitstoot van de stad fors afnemen, een noodzakelijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Hoog­leraar Inter­na­ti­onaal Recht:

Gemeente Den Haag kan monument Plein 1813 wél beschermen

De Gemeente Den Haag kan wel degelijk voorkomen dat een Rijksmonument gedeeltelijk gesloopt moet worden voor de verplaatsing van de Israëlische ambassade. Dat is de conclusie van het advies van de Leidse hoogleraar Niels Blokker. De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur op basis van dit advies gevraagd om de gedeeltelijke sloop van de statige witte villa te voorkomen. Om het pand, Plein 18...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws