Bouwen en wonen


Niet bouwen in het groen.

Den Haag kampt met een groeiende vraag naar woningen. Het is de taak van de gemeente om te zorgen dat die groei niet ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente volbouwen is niet de oplossing. De Partij voor de Dieren zet in op de herontwikkeling van al bebouwde gebieden. Open ruimte blijft behouden en wordt in bestemmingsplannen beschermd.

Prettig wonen gaat niet alleen om stapels stenen, maar ook om de samenleving eromheen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Den Haag moet voor ieder wat wils bieden.

Bouwen en wonen

Wat we hebben bereikt

  • Monument Plein 1813 gered van sloop

    Mede dankzij het juridische onderzoek van de Partij voor de Dieren heeft Israël afgezien van de vestiging van zijn ambassade in het Rijksmonument aan Plein 1813. Daarmee zijn de beeldbepalende kastanjes en het monumentale interieur voor vernietiging behouden.

  • Natuurinclusief bouwen op de Binckhorst

    Dankzij onze aangenomen motie wordt de herontwikkeling van de Binckhorst een pilotproject voor natuurinclusief bouwen. Er is aandacht voor nestlocaties voor vogels en insecten en voor ecologisch waardevol groen. Dit is in de beleidsregels vastgelegd. De Titaan, een bedrijfsverzamelgebouw, krijgt zo veel mogelijk natuurinclusieve elementen.

  • Gemeenteraad wil klimaatneutrale huurwoningen

    Het college heeft de Haagse woningcorporaties gevraagd een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van sociale huurwoningen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van de Partij voor de Dieren dat hiertoe opriep. Het energiezuinig maken van sociale huurwoningen en het gebruik van schone energie doet de CO2-uitstoot van de stad fors afnemen, een noodzakelijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Haagse oppositie: ‘Na Revis schoon schip maken in Den Haag’

De afgelopen jaren werd Den Haag keer op keer opgeschrikt door integriteitsschendingen en bouwprojecten die uit de kosten liepen. Nu verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis weggaat is het volgens de Partij voor de Dieren, SP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos hét moment om serieus werk te maken van een betere en integere aansturing van gemeentelijke projecten. Ze gebruiken de Algemene Politieke...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws