Bouwen en wonen


Niet bouwen in het groen.

Den Haag kampt met een groeiende vraag naar woningen. Het is de taak van de gemeente om te zorgen dat die groei niet ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente volbouwen is niet de oplossing. De Partij voor de Dieren zet in op de herontwikkeling van al bebouwde gebieden. Open ruimte blijft behouden en wordt in bestemmingsplannen beschermd.

Prettig wonen gaat niet alleen om stapels stenen, maar ook om de samenleving eromheen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. Den Haag moet voor ieder wat wils bieden.

Bouwen en wonen

Wat we hebben bereikt

  • Monument Plein 1813 gered van sloop

    Mede dankzij het juridische onderzoek van de Partij voor de Dieren heeft Israël afgezien van de vestiging van zijn ambassade in het Rijksmonument aan Plein 1813. Daarmee zijn de beeldbepalende kastanjes en het monumentale interieur voor vernietiging behouden.

  • Natuurinclusief bouwen op de Binckhorst

    Dankzij onze aangenomen motie wordt de herontwikkeling van de Binckhorst een pilotproject voor natuurinclusief bouwen. Er is aandacht voor nestlocaties voor vogels en insecten en voor ecologisch waardevol groen. Dit is in de beleidsregels vastgelegd. De Titaan, een bedrijfsverzamelgebouw, krijgt zo veel mogelijk natuurinclusieve elementen.

  • Gemeenteraad wil klimaatneutrale huurwoningen

    Het college heeft de Haagse woningcorporaties gevraagd een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van sociale huurwoningen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van de Partij voor de Dieren dat hiertoe opriep. Het energiezuinig maken van sociale huurwoningen en het gebruik van schone energie doet de CO2-uitstoot van de stad fors afnemen, een noodzakelijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Haagse raad wil groter Natura 2000-gebied

Tegen de nieuwbouwplannen achter het Internationaal Strafhof is veel protest ontstaan in de Haagse gemeenteraad. De raad wil geen nieuwbouw, maar wil het gebied juist teruggeven aan de natuur. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde vandaag twee moties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA en HSP die hiertoe opriepen.NieuwbouwDe sportvelden die zouden worden bebouwd, liggen pal n...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws