Bouwen en wonen


Niet bouwen in het groen.

In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. De gemeente volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Den Haag onleefbaar. Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden gestimuleerd. Binnenstedelijk bouwen wordt de norm. We zetten in op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen.

Bouwen en wonen

Wat we hebben bereikt

  • Natuurinclusief bouwen op de Binckhorst

    Dankzij onze aangenomen motie wordt de herontwikkeling van de Binckhorst een pilotproject voor natuurinclusief bouwen. Er is aandacht voor nestlocaties voor vogels en insecten en voor ecologisch waardevol groen. Dit is in de beleidsregels vastgelegd.

  • Gemeenteraad wil klimaatneutrale huurwoningen

    Het college heeft de Haagse woningcorporaties gevraagd een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van sociale huurwoningen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van de Partij voor de Dieren dat hiertoe opriep. Het energiezuinig maken van sociale huurwoningen en het gebruik van schone energie doet de CO2-uitstoot van de stad fors afnemen, een noodzakelijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD: “Coali­tie­af­spraken verduur­zaming vastgoed gede­ci­meerd”

Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn ambitie om de helft van het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen afgezwakt. In 2022 zullen niet ruim 400, maar slechts 40 panden zijn verduurzaamd. Dat staat in een brief die het stadsbestuur recentelijk aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De brief dient als afdoening van een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren. Die partij is n...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws