Duurzame bouw


Duurzame gebouwen zijn niet alleen beter voor het klimaat, maar ze zijn ook comfortabeler om in te verblijven. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie vervullen door haar eigen vastgoed versneld te verduurzamen.

Nieuwbouw wordt gebouwd voor de toekomst. De gemeente moet uitgaan van de principes van de ecologische bouw. Dat betekent dat een gebouw flexibel ingedeeld kan worden en dus voor vele functies geschikt is. Zo gaan gebouwen langer mee. Duurzame grondstoffen vormen de basis.

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente in 2030 niet meer bijdraagt aan klimaatverandering. Om dat doel te bereiken, moeten alle Haagse gebouwen worden verduurzaamd. De gemeente maakt per wijk een verduurzamingsplan. Met een revolverend fonds helpt de gemeente Hagenaren bij de financiering van hun verduurzamingsmaatregelen.

Woningcorporaties hebben een sleutelrol in de verduurzaming van Den Haag. Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren hebben alle woningcorporaties een duurzaamheidsstrategie gepresenteerd. Om de verduurzaming op tijd af te ronden moet de gemeente nu harde prestatieafspraken met de corporaties maken.

Het standpunt Duurzame bouw is onderdeel van: Bouwen en wonen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws