Partij voor de Dieren wil de stad aan het dubbelglas


4 februari 2016

De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de verduurzaming van huurwoningen in Den Haag. Huurders kunnen hun verhuurder vragen om isolatiemaatregelen, maar hier zijn zij vaak niet van op de hoogte. Vorig jaar heeft de rechter besloten dat verhuurders verplicht zijn gehoor te geven aan de isolatiewensen van de huurder. De Partij voor de Dieren Den Haag wil graag dat de gemeente Den Haag huurders actief gaat informeren over de mogelijkheden om isolatiemaatregelen te eisen van de verhuurder.

De Partij voor de dieren is van mening dat de isolatie van woningen noodzakelijk is in de strijd de klimaatverandering. Het aanbrengen van dubbelglas is een effectieve methode om een huis te isoleren. De PvdD heeft daarom inzage gevraagd in het aantal huizen met geheel of gedeeltelijk enkelglas. Ook heeft de partij het college gevraagd in gesprek te gaan met verhuurders om hen aan te moedigen isolatiemaatregelen, zoals dubbelglas, te treffen in de woningen die zij verhuren.

Lees onze schriftelijke vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Sluit alle winkeldeuren in Den Haag

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Den Haag optreedt tegen de grootschalige energieverspilling door openstaande win...

Lees verder

PvdD wil dat gemeente gratis groene tuinen voor bewoners ontwerpt

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over een mogelijk nieuwe vergroeningsactie in Den Haag. Den Haag ...

Lees verder