Dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

Ook dieren zijn inwoners van Den Haag en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.

Dierenrechten

Wat we hebben bereikt

 • Plan van aanpak diervriendelijke kades

  Na jaren aandringen is het zover: er komt een plan van aanpak voor diervriendelijke kades. Zo gaan we verdrinking van vermoeide dieren naast steile walkanten tegen.

 • Gemeente stapt over op "Carnivoor? Geef het door!"

  Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft wethouder Van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) toegezegd dat de gemeente overstapt op Carnivoor? Geef het door! Plantaardig eten wordt binnen de gemeentelijke organisatie de norm; wie vlees wil, moet het doorgeven. Uit de praktijk blijkt dat mensen dan minder snel vlees bestellen.

 • Den Haag lanceert ontmoedigingsbeleid voor roofvogelshows

  In Den Haag komen nog regelmatig roofvogel- en uilenshows voor, die indruisen tegen het dierenwelzijn. Onze aangenomen motie zorgt ervoor dat de gemeente zelf geen roofvogelshows meer organiseert, en op de website roofvogelshows van andere organisatoren ontmoedigt.

 • Haagse voortgangsrapportage Dierenwelzijn

  Naar aanleiding van onze aangenomen motie rapporteert de gemeente nu over het dierenwelzijnsbeleid.

 • Aandacht voor huisdieren bij huiselijk geweld

  Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft het Haagse college toegezegd huisdieren op te nemen in de intakegesprekken bij opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld. Verder gaat de wethouder onderzoeken welke opvangmogelijkheden er zijn voor deze dieren.

 • Den Haag geeft onkostenvergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren

  Het Haagse college van B&W heeft toegezegd 100.000 euro bij te dragen aan het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Het verzoek kwam van de Partij voor de Dieren en kreeg steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

 • Den Haag begint met voorlichting verantwoord huisdierenbezit

  De gemeente Den Haag start in samenwerking met Haagse dierenbeschermingsorganisaties een campagne die erop wijst dat mensen goed moeten nadenken voor zij een huisdier aanschaffen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Christine Teunissen tijdelijk Tweede Kamerlid PvdD, Robert Barker frac­tie­voor­zitter PvdD Den Haag

Christine Teunissen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren wegens ziekteverlof van Marianne Thieme. Teunissen legt daarvoor haar lidmaatschap van de Eerste Kamer en haar fractievoorzitterschap in de Haagse gemeenteraad neer. Gemeenteraadslid Robert Barker wordt de nieuwe fractievoorzitter van PvdD Den Haag. De beschikbaar gekomen raadszetel zal worden ingevuld door Robin Smi...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws