Dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Het bewustzijn over dierenwelzijn wint de laatste jaren terrein. Ook in beleid krijgt dierenwelzijn steeds meer een plek. De kwetsbare positie van dieren schept een morele verantwoordelijkheid om rekening te houden met de belangen van elk individueel dier. Dieren worden nog steeds uitgebuit voor productie en vermaak. Dat onrecht moet stoppen. Dieren verdienen beleid dat rekening houdt met hun behoeften.

Dierenrechten

Wat we hebben bereikt

 • Vergunningsplicht voor dierenshows

  naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren komt er een vergunningplicht voor dierenshows. Dit geldt onder andere voor papegaaienshows op de Scheveningse Boulevard en andere vormen van het commercieel tentoonstellen van levende dieren.

 • De kip uit het klaslokaal

  De gemeente Den Haag biedt lespakketten aan op scholen die afkomstig zijn van de pluimveesector. Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren komt er geen kip meer de klas in.

 • Gebruik van dieren in Den Haag aan banden gelegd

  Door ons voorstel komen strengere regels voor het gebruik van dieren voor vermaak in de gemeente Den Haag. Voor deze optredens is voortaan een vergunning nodig.

 • Beter dierenwelzijnsbeleid

  We dienden een initiatiefnota van de Partij voor de Dieren in met 111 plannen om het dierenwelzijn in Den Haag te bevorderen. Dit plan vond echter geen meerderheid. Wel nam het college 80 van onze plannen (deels) over in de dierenwelzijnsnota van het college. De raad stemde voor dit voorstel. Hierdoor komt er toch beter dierenwelzijnsbeleid in Den Haag

 • De gemeente gaat samenwerken met organisaties om dierenmishandeling tegen te gaan

  Naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren Den Haag, is dierenmishandeling opgenomen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dit betekend dat de gemeente intensiever gaat samenwerken met de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID), de NVWA, de (dieren)politie en de gemeentelijke handhavers. Dit helpt om een vroegtijdige signalering van dierenmishandeling te vergroten

 • Staand­want­vissen langs Sche­ve­ningse Boulevard verboden

  Door een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren is staandwantvissen vanaf de Havenhoofden tot de Scheveningse Pier verboden. Staandwantnetten vormen een onzichtbaar gevaar voor watersporters en recreanten. Daarnaast moeten zeezoogdieren regelmatig bevrijd worden uit de netten.

 • In Den Haag worden huisdieren van daklozen ook opgevangen

  Naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren kunnen ook dakloze mensen met huisdieren nu terecht bij de nachtopvang. De kosten voor het chippen en inenten van het dier worden vergoed door de gemeente, zodat zij terecht kunnen bij een dierenopvang. Er wordt uiteindelijk gestreefd naar gezamenlijke opvang, daarover lopen nu gesprekken.

 • Gemeente adviseert deur­waarders geen huis­dieren in beslag te nemen

  De gemeente Den Haag gaat deurwaarders adviseren om geen huisdieren meer in beslag te nemen. Deze toezegging werd gedaan als reactie op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

 • Structurele vergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren

  Na jaren aandringen, hebben we het eindelijk voor elkaar: er komt een structurele vergoeding voor het vervoer van gewonde, in het wild levende dieren van € 50.000,- euro per jaar. De raad steunde ons amendement hiertoe unaniem.

 • Plan van aanpak diervriendelijke kades

  Na jaren aandringen is het zover: er komt een plan van aanpak voor diervriendelijke kades. Zo gaan we verdrinking van vermoeide dieren naast steile walkanten tegen.

 • Gemeente stapt over op "Carnivoor? Geef het door!"

  Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft wethouder Van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) toegezegd dat de gemeente overstapt op Carnivoor? Geef het door! Plantaardig eten wordt binnen de gemeentelijke organisatie de norm; wie vlees wil, moet het doorgeven. Uit de praktijk blijkt dat mensen dan minder snel vlees bestellen.

 • Den Haag lanceert ontmoedigingsbeleid voor roofvogelshows

  In Den Haag komen nog regelmatig roofvogel- en uilenshows voor, die indruisen tegen het dierenwelzijn. Onze aangenomen motie zorgt ervoor dat de gemeente zelf geen roofvogelshows meer organiseert, en op de website roofvogelshows van andere organisatoren ontmoedigt.

 • Haagse voortgangsrapportage Dierenwelzijn

  Naar aanleiding van onze aangenomen motie rapporteert de gemeente nu over het dierenwelzijnsbeleid.

 • Aandacht voor huisdieren bij huiselijk geweld

  Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft het Haagse college toegezegd huisdieren op te nemen in de intakegesprekken bij opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld. Verder gaat de wethouder onderzoeken welke opvangmogelijkheden er zijn voor deze dieren.

 • Den Haag begint met voorlichting verantwoord huisdierenbezit

  De gemeente Den Haag start in samenwerking met Haagse dierenbeschermingsorganisaties een campagne die erop wijst dat mensen goed moeten nadenken voor zij een huisdier aanschaffen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws