Geen evene­menten met dieren


Helaas worden dieren nog altijd gebruikt voor het vermaak van mensen en lijden dieren daaronder. De dieren die bij evenementen worden gebruikt, kunnen vaak hun soorteigen gedrag niet vertonen. Ook hebben zij vaak geen mogelijkheid om zich terug te trekken. Zo krijgen roofvogels bijvoorbeeld nauwelijks de kans om te vliegen en zitten ze voor het grootste deel van de tijd in te kleine hokken of met een kort touw vastgebonden aan een blok, zonder schaduw of water.

In Nederland staan ongeveer 200 bedrijven geregistreerd bij de Kamer van Koophandel die dieren verhuren voor evenementen, zoals mobiele kinderboerderijen, roofvogelshows en levende kerststallen. Alle bedrijven bij elkaar bieden ongeveer 150 diersoorten aan en in totaal enkele duizenden individuele dieren. Door verhuurbedrijven wordt niet altijd bijgehouden hoe vaak welk dier verhuurd wordt. Niet alle begeleiders van de dieren zijn daarvoor geschoold. Dit kan leiden tot welzijnsproblemen bij de dieren.

Het is wenselijk dat Den Haag afstand neemt van het op deze manier gebruiken van dieren. Momenteel is het wettelijk niet mogelijk om dieronvriendelijke evenementen te verbieden op grond van dierenwelzijn. De gemeente moet de minister verzoeken meer mogelijkheden te krijgen het gebruik van dieren bij evenementen te weren.

Evenementen met dieren zijn in Den Haag dankzij een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren voortaan vergunningsplichtig.

Het standpunt Geen evenementen met dieren is onderdeel van: Dierenrechten

Geen evenementen met dieren

Wat we hebben bereikt

  • Vergunningsplicht voor dierenshows

    Naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren komt er een vergunningplicht voor dierenshows. Dit geldt onder andere voor papegaaienshows op de Scheveningse Boulevard en andere vormen van het commercieel tentoonstellen van levende dieren.

  • PvdD: ‘Bevrijd dieren van kunstjes doen’

    De Partij voor de Dieren Den Haag wil het gebruik van dieren op evenementen tegengaan. Voortaan moeten organisatoren een vergunning aanvragen voor zo’n evenement, vindt de partij. Zo zou het toezicht op de shows verbeteren. We hebben daarom een initiatiefvoorstel hierover ingediend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws