Raads­vragen over reclame voor Renz op gemeen­te­lijke website


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren werd geattendeerd op het feit dat op de gemeentelijke website reclame werd gemaakt voor Renz (zie afbeelding). Inmiddels is het artikel uit de lucht gehaald. Desondanks wil de Partij voor de Dieren weten hoe dit er in de eerste instantie op kwam en daarom stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte dat op de Engelse site van de gemeente reclame werd gemaakt voor circus Renz?

2. Kan het college uitleggen hoe het kan dat een dergelijk reclame op de gemeentelijk website stond, waarbij een circus met tijgers en leeuwen werd aangeprezen terwijl er een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren geldt?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Kim Waanders
D66

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer