Raads­vragen over controle van aange­boden vissoorten


Indiendatum: okt. 2012

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Afgelopen weekend was er onrust over de vermeende verkoop van een Doornhaai op de Haagse Markt. Doornhaaien mogen niet aan land gebracht worden en staan op de Rode lijst van bedreigde diersoorten. Door ernstige overbevissing is een kwart van de haaiensoorten in de Atlantische Oceaan inmiddels ernstig bedreigd. Voor een aantal soorten geldt dan ook een vangst en/of aanlandingsverbod. Sommige soorten haaien lijken erg op elkaar, waardoor het voor burgers lastig is om de soorten te identificeren. Hierdoor ontstond ook de onrust. Naar aanleiding hiervan stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Worden er vanuit de gemeente controles uitgevoerd op het aanbod van voedsel, zoals vissoorten, in de stad? Zo ja, hoe vaak en zijn daar de afgelopen vijf jaar overtredingen geconstateerd?

2. Als consumenten denken dat er verboden soorten, zoals doornhaai, worden aangeboden, wie kunnen ze dan bellen om een melding te doen?

3. Wordt de gemeente op de hoogte gesteld als de landelijke inspectiedienst overtredingen constateert ten aanzien van de verkoop van verboden soorten? Zo ja, wat gebeurt er met die informatie?

4. Kan het college aangeven hoeveel haaien er jaarlijks in Scheveningen worden aangeland?

Indiendatum: okt. 2012
Antwoorddatum: 13 nov. 2012

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 15 oktober 2012 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Afgelopen weekend was er onrust over de vermeende verkoop van een Doornhaai op de Haagse Markt. Doornhaaien mogen niet aan land gebracht worden en staan op de Rode lijst van bedreigde diersoorten. Door ernstige overbevissing is een kwart van de haaiensoorten in de Atlantische Oceaan inmiddels ernstig bedreigd. Voor een aantal soorten geldt dan ook een vangst en/of aanlandingsverbod. Sommige soorten haaien lijken erg op elkaar, waardoor het voor burgers lastig is om de soorten te identificeren. Hierdoor ontstond ook de onrust.

1. Worden er vanuit de gemeente controles uitgevoerd op het aanbod van voedsel, zoals vissoorten, in de stad? Zo ja, hoe vaak en zijn daar de afgelopen vijf jaar overtredingen geconstateerd?

Nee. De wettelijke taak controle op aanbod van voedsel ligt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA voert de controles zelf uit.


2. Als consumenten denken dat er verboden soorten, zoals doornhaai, worden aangeboden, wie kunnen ze dan bellen om een melding te doen?

Burgers kunnen vermeend aanbod van verboden diersoorten melden bij de meldkamer van de NVWA via de site, email of telefoon (www.vwa.nl).


3. Wordt de gemeente op de hoogte gesteld als de landelijke inspectiedienst overtredingen constateert ten aanzien van de verkoop van verboden soorten? Zo ja, wat gebeurt er met die informatie?

In de regel wordt de gemeente niet over overtredingen geïnformeerd. Wel worden toekomstige controles op de overtredingen afgestemd. Het zwaartepunt van de controles door de NVWA ligt bij de aanlanding van haaisoorten bij de Scheveningse Haven en de Visafslag.


4. Kan het college aangeven hoeveel haaien er jaarlijks in Scheveningen worden aangeland?

In de jaren 2011 en 2012 zijn er geen haaien aangeland in Scheveningen.


Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram
J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen opheffen betaald parkeren Conradkade

Lees verder

Raadsvragen over reclame voor Renz op gemeentelijke website

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer