Duurzaam en dier­vrien­delijk voedsel


De gemeente moet inzetten op plantaardig en duurzaam voedsel. De productie van dierlijke producten zoals vlees en kaas heeft namelijk een grote impact op klimaat, milieu en dierenwelzijn.

Den Haag heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken moeten we ook anders gaan eten. De productie van ons voedsel veroorzaakt namelijk klimaatverandering, omdat tractoren, vrachtwagens en zelfs koeien broeikasgassen uitstoten.

Maar niet alleen het klimaat is gebaat bij een goed gemeentelijk voedselbeleid. Met ons huidige voedingspatroon zijn de dieren het haasje. De Partij voor de Dieren wil dieren bevrijden uit de voedselketen en wil daarom plantaardig voedsel stimuleren.

Daarnaast veroorzaakt onze omgang met dieren ook verschillende gezondheidsrisico’s. Veehouderijen stoten veel fijnstof uit en van op de mens overgesprongen dierziekten, zoals COVID-19, kunnen we goed ziek worden of zelfs overlijden.

Ook het bodemleven heeft te lijden onder kunstmestgebruik en insecten- en vogelstanden dalen dramatisch door gifgebruik. Boeren moeten niet meer tegen de natuur werken, maar mét de natuur. De Partij voor de Dieren wil daarom overschakelen op biologische landbouw.

Voedsel dat van ver moet komen, is niet goed voor het klimaat. De Partij voor de Dieren zet daarom in op meer lokaal voedsel. Door lokaal met ons eigen eten bezig te zijn, worden we ook bewuster van waar het vandaan komt en wat de landbouw doet met de omgeving.

Catering

De gemeente heeft een voorbeeldrol als het gaat om duurzaam voedsel. Het is daarom van belang dat in gemeentelijke gebouwen of bij gemeentelijke evenementen geen vlees van bedreigde diersoorten, zoals paling, wordt geserveerd. Ook dient geen vlees of producten te worden aangeboden dat op dieronvriendelijke manier wordt geproduceerd, zoals foie gras of kalfsvlees.

Het standpunt Duurzaam en diervriendelijk voedsel is onderdeel van: Dierenrechten

Duurzaam en diervriendelijk voedsel

Wat we hebben bereikt

  • Initiatiefvoorstel 'Duurzaam voedsel' aangenomen

    Om op te komen voor duurzaam, diervriendelijk, biologisch en lokaal voedsel diende de Partij voor de Dieren samen met de Haagse Stadspartij en de PvdA een initiatiefvoorstel in: Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten. Dit is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Hiermee kreeg de gemeente een eigen duurzaam-voedselbeleid. Met dit voedselbeleid stimuleren we ook gemeenschapsinitiatieven rond voedsel, zoals volkstuinen, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en sociale cohesie. Ook wordt in gemeentekantines en bij gemeentelijke evenementen vegetarisch eten de standaard en wordt meer plantaardig en biologisch eten aangeboden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws