Schrif­te­lijke vragen Plant Based Treaty


Indiendatum: 20 feb. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Plant Based Treaty (bijlage 1) is een internationaal initiatief van de Climate Save Movement. Het doel van het verdrag is om voedselsystemen een belangrijke rol te geven in de bestrijding van de klimaatcrisis. Dit willen ze door de aantasting van ecosystemen door de veehouderij te stoppen. Hiervoor hebben ze drie oproepen: voorkom verergering van het probleem, zet in op verandering en werk actief aan herstel van de ecosystemen.

Naast organisaties, individuen en bedrijven kunnen ook steden het verdrag ondertekenen. Eerder dit jaar deed Edinburgh dit als eerste hoofdstad in Europa (bijlage 2). Ook andere steden, zoals Los Angeles en Ahmedabad, hebben dit verdrag ondertekend.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker de volgende vragen:

1) Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat er ingezet moet worden op een plantaardiger eetpatroon (bijlage 3)? Zo nee, waarom niet?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen van het Plant Based Treaty in lijn zijn met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’? Zo nee, waarom niet?

3) Kan het college aangeven welke stappen ze heeft gezet sinds het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ is aangenomen?

4) Kan het college toelichten wanneer de geactualiseerde Voedselstrategie er komt?

5) Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen in het Plant Based Treaty in lijn zijn met de ambities van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, waar Den Haag aan deelneemt? Zo nee, waarom niet?

6) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen in het Plant Based Treaty in lijn zijn met de ambities om in 2030 klimaatneutraal te zijn? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college bereid om het Plant Based Treaty te ondertekenen? Zo nee, waarom niet


Robert Barker
Partij voor de Dieren