Schrif­te­lijke vragen Plant Based Treaty


Indiendatum: 20 feb. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Plant Based Treaty (bijlage 1) is een internationaal initiatief van de Climate Save Movement. Het doel van het verdrag is om voedselsystemen een belangrijke rol te geven in de bestrijding van de klimaatcrisis. Dit willen ze door de aantasting van ecosystemen door de veehouderij te stoppen. Hiervoor hebben ze drie oproepen: voorkom verergering van het probleem, zet in op verandering en werk actief aan herstel van de ecosystemen.

Naast organisaties, individuen en bedrijven kunnen ook steden het verdrag ondertekenen. Eerder dit jaar deed Edinburgh dit als eerste hoofdstad in Europa (bijlage 2). Ook andere steden, zoals Los Angeles en Ahmedabad, hebben dit verdrag ondertekend.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker de volgende vragen:

1) Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat er ingezet moet worden op een plantaardiger eetpatroon (bijlage 3)? Zo nee, waarom niet?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen van het Plant Based Treaty in lijn zijn met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’? Zo nee, waarom niet?

3) Kan het college aangeven welke stappen ze heeft gezet sinds het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ is aangenomen?

4) Kan het college toelichten wanneer de geactualiseerde Voedselstrategie er komt?

5) Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen in het Plant Based Treaty in lijn zijn met de ambities van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, waar Den Haag aan deelneemt? Zo nee, waarom niet?

6) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen in het Plant Based Treaty in lijn zijn met de ambities om in 2030 klimaatneutraal te zijn? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college bereid om het Plant Based Treaty te ondertekenen? Zo nee, waarom niet


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 20 feb. 2023
Antwoorddatum: 28 mrt. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 20 februari 2023 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Plant Based Treaty (bijlage 1) is een internationaal initiatief van de Climate Save Movement. Het doel van het verdrag is om voedselsystemen een belangrijke rol te geven in de bestrijding van de klimaatcrisis. Dit willen ze door de aantasting van ecosystemen door de veehouderij te stoppen. Hiervoor hebben ze drie oproepen: voorkom verergering van het probleem, zet in op verandering en werk actief aan herstel van de ecosystemen. Naast organisaties, individuen en bedrijven kunnen ook steden het verdrag ondertekenen. Eerder dit jaar deed Edinburgh dit als eerste hoofdstad in Europa (bijlage 2). Ook andere steden, zoals Los Angeles en Ahmedabad, hebben dit verdrag ondertekend.

1. Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat er ingezet moet worden op een plantaardiger eetpatroon (bijlage 3)? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is het daar mee eens.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen van het Plant Based Treaty in lijn zijn met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is het daar op hoofdlijnen mee eens.

3. Kan het college aangeven welke stappen ze heeft gezet sinds het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ is aangenomen?

Conform dictum II van het besluit horende bij het initiatiefvoorstel “Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten” staan de stappen die gezet zijn rond duurzaam en gezond voedsel in de jaarlijkse Voortgangsbrieven Duurzaamheid in het hoofdstuk Grondstoffen. Voor 2022 is de Voortgangsbrief in de maak, die komt bij de Programmarekening.

De gemeente neemt stappen voor meer duurzaam voedsel door educatie, door (duurzame) voedsel initiatieven en ondernemers te ondersteunen via subsidie, kennis, netwerk, digitale platforms zoals Het Haagse Groen en Stadslandbouw Den Haag.

Een paar mooie voorbeelden van activiteiten van vorig jaar zijn de Food Wast City Challenge. Dit heeft circa 40% minder verspilling van het ontbijtbuffet van deelnemers uit de duurzaamheidskring hotels opgeleverd. Via de regiodeal Zuidwest Stadslandbouw zijn er samen met de buurt en een school op het talud op de Sara Burgerhartweg fruit- en notenbomen geplant. Het succesvolle Oogstfeest is op vijf verschillend plekken in Zuidwest georganiseerd. Het Boerendorp heeft samen met bewoners uit de buurt groente verbouwd voor Kies, een sociale supermarkt in Moerwijk.

In en om de Verspillingsvrije week waren op de stadsboerderijen activiteiten als de smoothiefiets, wentelteefjes maken en het uitdelen van eetmaatjes en koelkaststickers. Het Stadslandbouwloket heeft weer veel initiatieven ondersteund met kennis en hun netwerk. Zo zijn samen met Ons Eten 8 druk bezochte fietstochten georganiseerd langs duurzame ondernemers, initiatieven en locaties met een relatie met voedsel in het verleden en heden. Op de digitale platforms zoals Het Haagse Groen en Stadslandbouw Den Haag staat informatie over en voor voedselinitiatieven.

4. Kan het college toelichten wanneer de geactualiseerde Voedselstrategie er komt?

De gemeente verkent nu samen met partners en de stad, o.a. de Haagse Voedselraad, Duurzaam Den Haag en de GGD Haaglanden de impact, de activiteiten, de visie en het (participatie)proces. Dit conform het coalitieakkoord. Rond de zomer volgt een actualisatie.

5. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen in het Plant Based Treaty in lijn zijn met de ambities van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, waar Den Haag aan deelneemt? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college kan zich op hoofdlijnen daarin vinden.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de doelstellingen in het Plant Based Treaty in lijn zijn met de ambities om in 2030 klimaatneutraal te zijn? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is het daar op hoofdlijnen mee eens.

7. Is het college bereid om het Plant Based Treaty te ondertekenen? Zo nee, waarom niet?

Lastig punt is dat een deel van de activiteiten om de doelstelling te halen niet binnen de bevoegdheid van de gemeente valt. Zo heeft de gemeente geen directe zeggenschap over de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld supermarkten, veehouderijen en landbouwbedrijven. Het college wil geen overeenkomst afsluiten waarin activiteiten staan waarin de gemeente geen directe sturing op heeft. De andere activiteiten worden meegenomen bij de actualisatie van de Voedselstrategie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretarisde burgemeester
Ilma MerxJan van Zanen