Robert Barker


Frac­tie­voor­zitter

Robert Barker (1987) is sinds 2014 actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Den Haag. Eerst als fractievertegenwoordiger en sinds 2018 als gemeenteraadslid. Hij is Christine Teunissen opgevolgd als fractievoorzitter. Hij houdt zich onder meer bezig met bouwen en wonen, economie, veiligheid en de duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie. Robert vindt dat belangrijke thema’s waar de Partij voor de Dieren zich op richt te weinig aandacht krijgen in de huidige politiek.

"Ik zet me in voor een groen, duurzaam en diervriendelijk Den Haag. Zo wil ik meer ruimte voor natuur creëren, energiebesparing stimuleren en zorgen dat de gemeentelijke organisatie duurzamer wordt. De gemeente zou in de eigen organisatie, in de eigen gebouwen en op gemeentegrond een voortrekkersrol moeten vervullen."

Robert ziet bovendien dat te makkelijk beeldbepalende gebouwen worden gesloopt en bomen worden gekapt en zet zich in om dit te voorkomen.

"We moeten juist zuinig zijn op ons erfgoed en zorgen dat oude, voor mens en dier meest waardevolle bomen, blijven staan."

Naast gemeenteraadslid is Robert ook werkzaam als beleidsmedewerker bij de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hij heeft verder aan de Universiteit Twente een Master of Science in Bestuurskunde behaald.

Gerelateerd

Raad wil vergun­ning­vrije zonne­pa­nelen op woonboten

Woonbooteigenaren moeten hun boot kunnen verduurzamen zonder een nieuwe ligplaatsvergunning aan te vragen. Dat vinden 11 partijen in de Haagse gemeenteraad. Ze roepen het college van B&W op de regels te versoepelen. Voordat woonbooteigenaren de afmetingen van hun boot veranderen, moeten zij op dit moment altijd een ligplaatsvergunning aanvragen. Ook als ze bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak wil...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws