Robert Barker


Frac­tie­voor­zitter

Robert Barker (1987) is sinds 2014 actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Den Haag. Eerst als fractievertegenwoordiger en sinds 2018 als gemeenteraadslid. Hij is Christine Teunissen opgevolgd als fractievoorzitter. Hij houdt zich onder meer bezig met bouwen en wonen, economie, veiligheid en de duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie. Robert vindt dat belangrijke thema’s waar de Partij voor de Dieren zich op richt te weinig aandacht krijgen in de huidige politiek.

"Ik zet me in voor een groen, duurzaam en diervriendelijk Den Haag. Zo wil ik meer ruimte voor natuur creëren, energiebesparing stimuleren en zorgen dat de gemeentelijke organisatie duurzamer wordt. De gemeente zou in de eigen organisatie, in de eigen gebouwen en op gemeentegrond een voortrekkersrol moeten vervullen."

Robert ziet bovendien dat te makkelijk beeldbepalende gebouwen worden gesloopt en bomen worden gekapt en zet zich in om dit te voorkomen.

"We moeten juist zuinig zijn op ons erfgoed en zorgen dat oude, voor mens en dier meest waardevolle bomen, blijven staan."

Naast gemeenteraadslid is Robert ook werkzaam als beleidsmedewerker bij de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hij heeft verder aan de Universiteit Twente een Master of Science in Bestuurskunde behaald.

Gerelateerd

Een paradijs voor ontwik­ke­laars, maar niet voor burgers en onder­nemers

De Binckhorst wordt herontwikkeld van industrieterrein tot woon-werkwijk. De Partij voor de Dieren vindt dat er veel mis gaat en dat de gemeente zijn oren laat hangen naar projectontwikkelaars. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘De ontwikkelaars met het grote geld hebben het voor het zeggen en de gemeente laat ze begaan.’ Miljoenen Woensdag vergadert de gemeenteraad ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws