Robert Barker


Frac­tie­voor­zitter

Robert Barker (1987) is sinds 2014 actief voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Den Haag. Eerst als fractievertegenwoordiger en sinds 2018 als gemeenteraadslid. Hij is Christine Teunissen opgevolgd als fractievoorzitter. Hij houdt zich onder meer bezig met bouwen en wonen, economie, veiligheid en de duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie. Robert vindt dat belangrijke thema’s waar de Partij voor de Dieren zich op richt te weinig aandacht krijgen in de huidige politiek.

"Ik zet me in voor een groen, duurzaam en diervriendelijk Den Haag. Zo wil ik meer ruimte voor natuur creëren, energiebesparing stimuleren en zorgen dat de gemeentelijke organisatie duurzamer wordt. De gemeente zou in de eigen organisatie, in de eigen gebouwen en op gemeentegrond een voortrekkersrol moeten vervullen."

Robert ziet bovendien dat te makkelijk beeldbepalende gebouwen worden gesloopt en bomen worden gekapt en zet zich in om dit te voorkomen.

"We moeten juist zuinig zijn op ons erfgoed en zorgen dat oude, voor mens en dier meest waardevolle bomen, blijven staan."

Nadat hij zijn Master of Science in Bestuurskunde behaalde aan de Universiteit Twente, was Robert van 2009 tot 2020 werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Gerelateerd

‘Gemeente, help bewoners bij monument Bezui­den­hout’

Burgers van Bezuidenhout willen een monument om het bombardement uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ze krijgen steun van de vier actieve geestelijke leiders in de wijk, maar ook van de Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag en de Haagse Stadspartij. Samen roepen ze het stadsbestuur op om mee te werken aan de komst van een gedenkplaats. Robert Barker, fractievoorzitter Partij voor de Diere...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws