Voor­lopige reactie onder­zoeks­rapport Amare


8 september 2023

Cultuurcomplex Amare (voorheen Spuiforum) werd een pijnlijk compromis: veel geld, een groot gebouw, maar weinig cultuur. Dat blijkt vandaag uit het onderzoeksrapport van de enquêtecommissie Amare. Het project dat te duur was om te falen, maar desondanks gefaald is. De gemeente overschatte zichzelf en Amare zit nu met een ontoereikende culturele programmering. Er was geen ruimte voor tegengeluid van de ambtenaren of van de gemeenteraad. Robert Barker, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Den Haag: ‘Het onderzoek geeft inzicht in een aaneenschakeling van list, bedrog en incompetentie. Met complete tunnelvisie is een gebouw neergezet zonder oog voor het maatschappelijk doel of voor de risico’s.’

Plannen die rammelden werden consequent gesteund door de coalitie. De gigantische risico’s en budgetoverschrijdingen werden geheimgehouden. De raad is keer op keer misleid, plannen waren slecht doordacht en honderden miljoenen verdwenen in een gebouw dat niet voldoet aan de gemaakte beloftes. Wethouders tekenden al contracten voordat de raad akkoord ging. Barker (PvdD): ‘Amare is het symbool van vreselijke politiek. De raad werd verwacht zonder tegenspraak te tekenen bij het kruisje en liet dat gebeuren.’

Iedereen die op een gegeven moment betrokken is geweest bij de bouw van Amare, heeft zich laten meesleuren in de voortdenderende rivier van het project. Blijkbaar heeft niemand het lef of de kracht gehad om aan de noodrem te trekken. De bestuurscultuur die wordt beschreven in het rapport heerst nog steeds op het stadhuis.

De Partij voor de Dieren steunt de aanbevelingen van de onderzoekscommissie van harte. Barker (PvdD): ‘De gemeente moet transparanter zijn en de verziekte cultuur moet veranderen. Het publieke belang moet weer op 1 staan.’

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

PvdD gaat onderhandelen voor een donkergroen en progressief akkoord

De afgelopen weken heeft de Partij voor de Dieren verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijke coalitie met D66, GroenLi...

Lees verder

Terugblik op de raad

Nieuw Vredenoord Nieuw Vredenoord is een Natuurnetwerk Nederland gebied. Hier dreigen vele honderden bomen gekapt te worden....

Lees verder