Spuiforum/Amare


In het gebied rond het Spuiplein wordt een nieuw onderkomen gebouwd voor o.a. het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. Dit onderkomen heeft al verschillende namen gekend: Spuiforum, OCC, Spuikwartier en nu Amare. De Partij voor de Dieren heeft al vanaf begin aangegeven dat het megalomane plan geen doorgang zou moeten vinden. De bouw zou oorspronkelijk al 177,4 miljoen euro kosten. Dit bedrag had volgens de Partij voor de Dieren veel beter besteed kan worden aan een schoner leefmilieu, meer groen en een aangenamere stad voor mens en dier. Ook was vanaf het begin duidelijk dat projectontwikkelaars een carte blanche kregen en dit project gedoemd was om in kosten uit te lopen. Uiteindelijk is dit ook gebleken en is de bouw jaren uitgelopen en zijn de kosten met 46 miljoen toegenomen. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het stadsbestuur de gemeenteraad hierover onjuist heeft geïnformeerd.

Tijdens de debatten heeft de Partij voor de Dieren steeds ook aandacht gevraagd voor renovatie van de Anton Philipszaal en het creëren van een groen Spuiplein. Verder komen op initiatief van de Partij voor de Dieren nestplaatsen voor slechtvalken en gierzwaluwen.

Het standpunt Spuiforum/Amare is onderdeel van: Cultuur Bouwen en wonen

Spuiforum/Amare

Wat we hebben bereikt

  • Nestplaatsen voor slechtvalken en gierzwaluwen

    Omdat de bouw van Amare een bedreiging vormde voor de nestmogelijkheden van slechtvalken en gierzwaluwen, heeft de Partij voor de Dieren ervoor gepleit dat dit moet worden opgevangen in het gebouw. Dit initiatief is overgenomen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Voor­lopige reactie onder­zoeks­rapport Amare

Cultuurcomplex Amare (voorheen Spuiforum) werd een pijnlijk compromis: veel geld, een groot gebouw, maar weinig cultuur. Dat blijkt vandaag uit het onderzoeksrapport van de enquêtecommissie Amare. Het project dat te duur was om te falen, maar desondanks gefaald is. De gemeente overschatte zichzelf en Amare zit nu met een ontoereikende culturele programmering. Er was geen ruimte voor tegengeluid va...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws