Bijdrage OCC


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren ziet dat er een ontwerp ligt waarin vele wensen botsen. Er is nu veel ruimte gereserveerd voor evenementen, maar is dat wel nodig en verstandig? Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college: bij het voorlopig ontwerp van het Spuiplein ook een variant te beschrijven waarin minder ruimte is voor evenementen en meer ruimte is voor andere functies.