Bijdrage Stickers geplaatst op de fiets­route door de Grote Markt­straat


Raad

10 juni 2021

‘A.L of AL’ een betere aanwijzing kon dit agendapunt niet krijgen. Vorige week zijn er namelijk al stickers geplaatst op de fietsroute door de Grote Marktstraat. Nog onduidelijk of de alternatieve route via de Gedempte gracht en Gedempte Burgwal gerealiseerd gaat worden, wordt de sterfietsroute op deze locatie opgeheven zonder daar in overleg over te treden met de raad. Vandaar de motie met het volgende verzoek;

Verzoekt het college:

  • om te stoppen met de campagne ‘voetgangers hebben voorrang op de Grote Marktstraat;

  • een denktank te formeren met diverse belanghebbenden en gebruikers die als opdracht meekrijgt om een verkeersveilige Grote Marktstraat te realiseren en de raad hier eind 2021 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mede ingediend namens de heer Wijsmuller, HSP